Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0035

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna

Autorzy Łuczak, A.  Tarnowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Professional drives selection - positive or negative choice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w trzech grupach kierowców: zawodowych i amatorów niemających na swoim koncie sprawstwa tragicznego wypadku drogowego oraz amatorów - sprawców tragicznych wypadków drogowych. W badaniach porównywano poziom cech i sprawności uznanych za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów w tych grupach kierowców. Wyniki badań skłaniają do refleksji na temat kryteriów doboru osób do zawodu kierowcy.
EN This paper presents the results of a study done in three groups of drivers: professional and amateurs drivers never involved in heavy road crashes and amateurs drivers - offenders in heavy road crashes. The level of psychomotor skills and mental abilities, which are critical for safe driving have been comared between these groups. The results of the study suggest revising criteria for drivers' job selection.
Słowa kluczowe
PL kierowcy zawodowi   transport drogowy   wyniki badań ankietowych  
EN driver   road transport   opinion polls  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 4
Strony 9--11
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Łuczak, A.
autor Tarnowski, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, anluc@ciop.pl
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku oraz zakresu jej stosowania. DzU nr 265, poz. 2644
[2] A. Łuczak Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. CIOP, Warszawa 2001
[3] A. Łuczak, K. Zużewicz Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. „Bezpieczeństwo Pracy”, 4 (415) 2006
[4] K. Zużewicz, A. Łuczak, A. Najmiec Bezpieczeństwo na drogach – edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami – międzynarodowa konferencja. „Bezpieczeństwo Pracy” 7-8 (430-431) 2007
[5] A. Łuczak Rola doboru zawodowego w prewencji wypadkowej [w:] Z. Pawłowska (red.) Podstawy prewencji wypadkowej, CIOP-PIB, Warszawa 2008, s. 293-309
[6] Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (DzU nr 62, poz. 287)
[7] Road safety: Road Safety Action Programme (2003-2010) http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_transport/1242
[8] Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów. Podniesienie wydajności i jakości pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012. Bruksela, 21.02.2007
[9] Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009. Główny Urząd Statystyczny
[10] http://www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/09/spraw_09.htm
[11] K. Zużewicz, M. Konarska, A. Łuczak Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych. „Bezpieczeństwo Pracy” 9 (468)2010
[12] Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku. Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Wydział profilaktyki i Analiz. Warszawa 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0035
Identyfikatory