PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Proposals for improvement of safety management in the cycle of road transport of dangerous goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Uwzględniając główną przyczynę zdarzeń awaryjnych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu - określono rodzaje środków i działań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ich transportu. Wykonane analizy wykazały, że system szkolenia osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, system organizacyjny jednostek ratownictwa PSP oraz procedury reagowania i zwalczania skutków awarii transportowych są zorganizowane w Polsce na wysokim poziomie i funkcjonują prawidłowo. W tej sytuacji zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego o cechach poważnej awarii można osiągnąć w wyniku wyboru najbardziej właściwej trasy przewozowej. Została zaproponowana metoda wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia poziomu ryzyka przebiegu trasy przewozu towarów niebezpiecznych, oparta na ocenie pasa terenu 1,5 km od osi drogi pod względem demograficznym oraz występowania obiektów użyteczności publicznej i elementów środowiska o szczególnej wrażliwości, a także na ocenie szeregu parametrów techniczno-konstrukcyjnych trasy, dotyczących podstawowych cech ruchu drogowego.
EN
This article defines the types of measures and actions for improving safety of road transport of dangerous goods taking into account the main cause of accidents with the attributes of major accidents in road transport of dangerous goods, i. e., disregard for traffic rules. Analyses showed that the system of training persons involved in transport of dangerous goods, the organizational system of the State Fire Service rescue units, and the procedures for responding and mitigating the effects of transport accidents in Poland are good and that they function properly. In this situation, selecting the most appropriate transport routes can reduce the risk of an accident with the attributes of a major accident. This article proposes a method of selecting the least risky transport route for dangerous goods by evaluating a strip of land 15 km from the axis of the road in terms of demographics, public Utilities, particularly sensitive environment as well as by evaluating a number of technical and construction parameters of routes related to the basie features of road traffic.
Rocznik
Tom
Strony
24--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
autor
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, jemic@ciop.pl
Bibliografia
 • [1] J. S. Michalik, A. Gajek, K. Grzegorczyk, S. Gredecki, M Piękniewski, L. Słomka, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. „Bezpieczeństwo Pracy" 9 (456)2009, s 6-9
 • [2] J. S. Michalik, A. Gajek, K. Grzegorczyk, S. Gredecki, M Piękniewski, L. Słomka, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce „Bezpieczeństwo Pracy" 10 (457) 2D09, s. 14-17
 • [3] J. S. Michalik, A. Gajek, L. Słomka Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) - prognozy skutków Bezpieczeństwo Pracy" 3(474)2011 r. s. 15-18
 • [4] J. S. Michalik, A. Gajek, L. Słomka Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków Bezpieczeństwo Pracy 4 (475), 2011 r., s.6-8
 • [5] J. S. Michalik, A. Gajek, P. Janik, A. Obolewicz, S. Zając, A. Koniuch, R. Porowski Opracowanie programów zarządzania ryzykiem związanym z transportem drogowym niebezpiecznych chemikaliów. Założenia efektywnego systemu reagowania na poważne awarie w transporcie samochodowym niebezpiecznych substancji i materiałów z uwzględnieniem rodzajów zagrożeń. Opracowanie narzędzi wspomagających wykonywanie procedur przeciwdziałania katastrofom drogowym w transporcie materiałów niebezpiecznych. Opracowanie projektów regulacji prawnycn dotyczących zapobiegania katastrofom drogowym podczas transportu materiałów niebezpiecznych i ograniczania ich skutków. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, listopad 2010
 • [6] Umowa europeiska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. DzU z 1999 r. nr 30, poz. 287. Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. DzU nr 27, poz 162; Załącznik do nr 27, poz. 162, tomy 1 i 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009
 • [7] Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych Dz. Urz. Unii Europejskiej L 260/13,30.9.2008 PL
 • [8] Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych DzU nr 199, poz. 1671, z 2004 r. nr 96, poz 959,nr 97, poz 962 nr 173,poz 1808 z 2005 r. nr 141, poz. 1184 z 2006 r. nr 249, poz 1834, z 2007 r. nr 176, poz. 1238 oraz nr. 192, poz. 1381
 • [9] Verordnung uber den Schutz vor Storfallen [Rozporządzenie o ochronie przed awariami] http:// www.admin.ch/ch/d/sr/c814_Q12 html
 • [10] J. S. Michalik Przeciwdziałanie zagrożeniom awariami przemysłowymi i transportowymi w Szwajcarii „Bezpieczeństwo Pracy" 5 (334)1999, s. 13-16
 • [11] Mannuel III de l'ordonance sur les accidents majeurs OPAM [Podręcznik III do rozporządzenia w sprawie poważnych awarii OPAM]. OFEFP (BUWAL), Bern, Decembre 1992
 • [12] M. Borysiewicz, S. Potempski Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji Raport IEA-79/A, 2001
 • [13J Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. DzU nr 107, poz. 742
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0032
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.