PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pole magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektroenergetyczne w budynkach - zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczenia narażenia długotrwałego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Magnetic fields in buildings with electrical power equipment - preventive recommendations on reducing long-lasting exposure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń elektromagnetycznych występujących w budynkach z wyposażeniem elektroenergetycznym (stacje transformatorowe, rozbudowane instalacje zasilające) w aspekcie wyników badań dotyczących skutków narażenia ludności na pole magnetyczne małych częstotliwości. Scharakteryzowano poziomy pola elektromagnetycznego oraz zaprezentowano metody jego ograniczania w otoczeniu elektroenergetycznego wyposażenia budynków.
EN
This paper discusses electromagnetic hazards caused by electrical power equipment in buildings (transformer stations, extended power supplying installations) in relation to results of studies on public exposure to low-frequency magnetic fields. It presents the level of the electromagnetic field and measures for reducing it in the vicinity of electrical power equipment.
Rocznik
Tom
Strony
16--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bioelektromagnetyzmu, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, krgry@ciop.pl
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU nr 10 poz. 46, 1995
 • [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU nr 75 poz. 690, 2002 (z pózn.zm.)
 • [3] K. Gryz, J. Karpowicz Pola elektromagnetyczne w budynkach ze stacjami transformatorowymi „ Biuletyn WAT", vol. LVIII,nr 4/2009,s.125-137
 • [4] K. Gryz, J. Karpowicz, P Zradziński Ocena pól elektromagnetycznych w budynkach z wewnętrznym wyposażeniem elektroenergetycznym oraz opracowanie rozwiazań promujących ograniczanie ekspozycji pracowników i mieszkańców, niepublikowane sprawozdania CIOP-PIB, 2008-2010
 • [5] K. Gryz, J. Karpowicz Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i metody jej ograniczania „Przegląd Elektrotechniczny" 12/2004, s 1183-1193
 • [6] J Karpowicz, K. Gryz Pola elektromognetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych - Kształtowanie środowiska pracy CIOP-PIB, Warszawa 2007
 • [7] Report of Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) - Promoting Healthy Environments with a Focus on the Impact of Action on Electromagnetic Fields. August 2010 (87 stron)
 • [8] WHO (2007) Environmental Health Criteria 238, Extremely Low Frequency Fields (ELF),http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html
 • [9] IARC Non-ionizing radiation, Part 1:Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields, IARC Monographs 80, IARC Press: Lyon 2002
 • [10] Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR, Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health, Opinion adopted at the 16th plenary of 21 March 2007 after public consultation, http//www.bernard-brissaud.com/ telechargements/scenihr_o_007.pdf
 • [11] Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR, Health Effects of Exposure to EMF, Opinion adopted at the 28th plenary on 19 January 2009, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_ scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
 • [12] Huss i wsp. Residence near power lines and mortality from neurodegenerative diseases: longitudinal study of the Swiss population, Am J Epidemiol, Jan 15/2009; 169 (2): 167-75
 • [13J Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. DzU nr 192, poz. 1883
 • [14] Council of the European Union Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 3OO GHz),EC,Official Journal of the European Communities,L 199/59
 • [15] www.emfs.info/Related+Issues/limits/world/
 • [16] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (2007/2252 (INI), httpy/www europarl.europaeu/sides/getDoc.do?type=REPORT&:reference=A6-2008-0260&language=PL&mode=XML
 • [17] Materiały Round Table on Magnetic Field Mitigation Techniques,CIRED 2003 17th International Conference on Electricity Distribution Barcelona, 12-15.05.2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0030
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.