PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessment of the occupational risk related to exposition to natural ultraviolet radiation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W okresie wiosenno-letnim intensywność naturalnego promieniowania UV na terenie Polski jest wysoka i stała ekspozycja zawodowa może skutkować występowaniem chorób oczu i skóry (w tym raka). Z tego względu istotne jest dokonywanie oceny ryzyka uwzględniającego ten czynnik i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań ekspozycji pracowników na naturalne promieniowanie UV i opracowaną metodę i kryteria oceny ryzyka zawodowego, które mogą być stosowane przez każdego pracodawcę bez konieczności dokonywania badań i pomiarów promieniowania UV na stanowiskach pracy. Można spodziewać się, że wprowadzenie do praktycznego stosowania opracowanej metody oceny ryzyka przyczyni się do stosowania i przestrzegania przez pracodawców podstawowych zasad ograniczania tego ryzyka a świadomość wśród pracowników zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez nadfiolet będzie większa.
EN
In Poland natural UVR is very intensive in the spring and sumer. Constant exposure to UVR can cause skin and eye diseases (including cancer). That is why it is very important to assess risk posed by UVR and to take preventive measures. This article presents the results of measurements of workers exposure to natural UVR as well as a method and criteria of occupational risk assessment. The criteria and the method have been worked out by these authors. This method makes it possible for employers to asses risk without measuring UVR at the workstations every day. Hopefully it will help employers to reduce risk posed by natural UVR and will increase workers' awareness of UVR-related hazards.
Rocznik
Tom
Strony
12--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, agwol@ciop.pl
Bibliografia
 • [I] Dyrektywa 2006/25/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym)
 • [2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowane optyczne (DzU nr 100, poz. 643)
 • [3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 141, poz. 950)
 • [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 33, poz. 166)
 • [5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 240, poz. 1611)
 • [6] Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
 • [7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 108, poz. 690)
 • [8] A. Wolska, Ł. Gałecki Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa „Bezpieczeństwo Pracy" 1 (460) 2010
 • [9] E. Łastowiecka-Moras, J. Bugajska Promieniowanie nadfioletowe - zasady zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym. „Bezpieczeństwo Pracy" 11 (446) 2008
 • [10] Rocznik Statystyczny RP. GUS, 2008
 • [11] P. Vecchia, M. Hietanen, B. E. Stuck, E. van Deventer, S. Niu Protecting Workers from Ultraviolet Radiation, International Commission on Non-Ionizing Radiation Prevention in Collaboration with International Labour Organization - World Health Organization, 14/2007
 • [12] A. Wolska, A. Latała, Z. Brański, B. Suchowicz Zadanie nr 4.5.10 pt. Monitorowanie ekspozycji na naturalne promieniowanie nadfioletowe u pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy. Sprawozdanie z 3 etapu pt. Weryfikacja metodyki na podstawie badań pilotażowych. Przeprowadzenie badań i oceny ekspozycji na naturalne promieniowanie UV pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy. Opracowanie metody oceny ryzyka zawodowego związanego z naturalnym promieniowaniem UV. CIOP-PIB, Warszawa 2010
 • [13] PN-EN 14255-3:2010 Pomiar ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne Część 3: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez słońce
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.