PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Naturalne promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne - ocena ryzyka zawodowego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Solar UV and phototoxic chemical substances - occupational risk assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na zewnętrznych stanowiskach pracy często równocześnie oddziałują naturalne promieniowanie UV oraz różne substancje chemiczne, co może powodować choroby skóry, zwane fotodermatozami egzogennymi Wśród grup zawodowych zatrudnionych na takich stanowiskach pracy są m.in. pracownicy budowy dróg układający asfalt. Źródłem fototoksycznych substancji chemicznych na tych stanowiskach są masy bitumiczne a substancjami fototoksycznymi w niej zawartymi są fenantren i antracen. Niezbędne jest zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony, wytypowanych na podstawie przeprawa dzonej oceny ryzyka zawodowego. W niniejszym artykule przedstawiono opracowane kryteria i metodę oceny ryzyka związanego z łącznym oddziaływaniem naturalnego promieniowania UV i czynników fchemicznych. Jest to metoda szacunkowa, która opiera się na wyznaczaniu wskaźnika ekspozycji skóry na promieniowanie UV i czynniki chemiczne z wykorzystaniem odpowiednich współczynników przeliczeniowych i nie wymaga dokonywania pomiarów przez pracodawcę.
EN
Solar UV and different chemical substances are often present at the same time at outdoor workstations. As a result, they affect workers' skin and they can induce skin diseases called exogenic photodermatitis. Among occupational groups at such workstations are road construction workers who lay the asphalt. Bitumen mass is a source of phototoxic substances: phenanthrene and anthracene at these workstations. The workers should have appropriate protective measures chosen on the basis of risk assessment. This article presents new criteria and a method of risk assessment related to simultaneous impact of solar UV and chemical substances. The new method is an estimation method based on calculating the index of exposure of skin to UV and chemical substances; it takes into account indexes related to the clouds, clothes, shade and duration of exposure.
Rocznik
Tom
Strony
13--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, agwol@ciop.pl
Bibliografia
  • [1] Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
  • [2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowane optyczne (DzU nr 100, poz. 643)
  • [3] Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
  • [4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 108, poz. 690)
  • [5] A. Wolska, A. Latała Sposób oceny ryzyka zawodowego związanego z naturalnym promieniowaniem nadfioletowym. "Bezpieczeństwo Pracy" 7-8 (478-479) 2011
  • [6] K. Kujawska-Dębiec, G. Broniarczyk-Dyła Wybrane choroby skóry spowodowane wpływem działania promieni słonecznych, Postępy Dermatologii i Alergologii 2008; XXV, 2:61-65
  • [7] M. Pośniak, M. Szewczyńska, A. Wolska, P. Głogowski Narażenie łączne na promieniowanie nadfioletowe i substancje chemiczne o działaniu drażniącym, uczulającym w tym fotouczulającym. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2010, zeszyt 244, s. 125-138
  • [8] PN-Z-04240-5:2006. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Część 5: Oznaczanie antracenu, benzo/a/antracenu, chryzenu, benzo/b/fluorantenu, benzo/k/flu-orantenu, benzo/a/pirenu, dibenzo/ah/antracenu, benzo/ghi/perylenu i indeno/123cd/pirenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  • [9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (DzU z 2005 r, nr 11, poz. 81)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.