Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0008-0005

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Reaktory jądrowe małej i średniej mocy

Autorzy Jaskólski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Small and medium nuclear reactors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania reaktorami jądrowymi małej i średniej mocy (SMR – ang. Small and Medium Reactors), których moce nie przekraczają 700 MW, jako rozwiązania alternatywnego dla dużych skomercjalizowanych bloków jądrowych. Obecnie rozwijane reaktory małych i średnich mocy mogą konkurować z dużymi reaktorami z uwagi na zalety w postaci: 1) mniejszej konstrukcji pozwalającej na produkcję elementów reaktora w nadzorowanych fabrykach; 2) mniejszej ilości ciepła do wyprowadzenia z obiegu wtórnego, ułatwiającej wybór lokalizacji; 3) mniejszego ryzyka inwestycyjnego i finansowego; 4) poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego. Najbardziej zaawansowanymi projektami małych reaktorów jądrowych wydają się lekkowodne reaktory o zintegrowanej budowie obiegu pierwotnego, do których należą projekty Westinghouse IRIS i NuScale oraz reaktor Toshiba 4S na neutrony prędkie, chłodzony sodem. Ten ostatni jest przewidywany do instalacji w Galenie na Alasce. Podstawowymi barierami rozwoju technologii małych reaktorów są: zbyt duża liczba konkurujących ze sobą projektów, obawa przed nowymi technologiami reaktorów oraz postrzeganie małych jednostek przez pryzmat ekonomii skali.
EN Recent years have brought about increased interest in small and medium reactors with 700 MW or less output power, as an alternative to large commercialized nuclear units. Currently developed small and medium reactors can compete with large reactors due to the following advantages: 1) smaller sizes allowing manufacture of reactor components in supervised factories 2) less heat output from the secondary circuit, which facilitates location selection 3) less investment and financial risk 4) improved power system stability. The most advanced small nuclear reactor designs appear to be the light water reactors with integrated primary systems, such as Westinghouse IRIS and NuScale, and Toshiba 4S fast-neutron sodium-cooled reactor. The latter is expected to be installed in Galena, Alaska. The main barriers to small reactor technology development are: too many competing projects, fear of new reactor technologies, and perception of small units through the prism of the economy of scale.
Słowa kluczowe
PL energetyka   reaktor jądrowy   reaktor jądrowy małej mocy   reaktor jądrowy średniej mocy   energia atomowa  
EN power engineering   nuclear energy   nuclear reactor   small reactor   medium reactor  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2011
Tom nr 4
Strony 39--44
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Jaskólski, M.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
1. Kuznetsov V., IAEA activities for innovative Small and Medium sized Reactors (SMRs), Progress in Nuclear Energy, 47, no. 1–4, 2005, pp. 61–73.
2. Ingersoll D.T., Deliberately small reactors and the second nuclear era, Progress in Nuclear Energy, 51, 2009, pp. 589–603.
3. Ueda N., Kinoshita I., Minato A., Shigeo K., Yokoyama T., Maruyama S., Sodium Cooled Small Fast Long-Life Reactor “4S”, Progress in Nuclear Energy, 47, no. 1–4, 2005, pp. 222–230.
4. Carelli M., Garrone P., Locatelli G., Mancini M., Mycoff C., Trucco P., Ricotta M.E., Economic features of integral, modular, small-to-medium size reactors, Progress in Nuclear Energy, 52, 2010, pp. 403–414.
5. Shropshire D., Economic viability of small to medium-sized reactors deployed in future European energy markets,Progress in Nuclear Energy, 53, 2011, pp. 299–307.
6. Locatelli G., Mancini M., The role of the reactor size for an investment in the nuclear sector: An evaluation of not-financial parameters, Progress in Nuclear Energy, 53, 2011, pp. 212–222.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0008-0005
Identyfikatory