Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBC-0006-0007

Czasopismo

Polska Energetyka Słoneczna

Tytuł artykułu

O pewnych aspektach wewnętrznej pojemności cieplnej budynków mieszkalnych

Autorzy Jędrzejuk, H. 
Treść / Zawartość http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza niekonwencjonalnych sposobów pozyskania energii promieniowania słonecznego wymaga przeprowadzenia, co najmniej uproszczonej symulacji i dlatego ważne jest określenie właściwości dynamicznych budynków. Stosowana powszechnie metoda bilansów miesięcznych nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. W artykule porównano wskaźniki wewnętrznej pojemności cieplnej wybranych wolnostojących budynków jednorodzinnych.
Słowa kluczowe
PL budynek mieszkalny   ciepło   pojemność cieplna budynku  
EN thermal capacity   building   heat  
Wydawca Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES - ISES
Czasopismo Polska Energetyka Słoneczna
Rocznik 2012
Tom nr 1-4
Strony 41--44
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa
Bibliografia
Bagiński, P., 2010, Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.43
Bartosiewicz, J., 2010, Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.36
Chwieduk, D., 2006, Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku, Prace IPPT, Warszawa, p.262
Kapłan E., 2010, Certyfikacja energetyczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w I strefie klimatycznej, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.59
Kołodziejski R., 2011, Wykonanie „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej ” budynku jednorodzinnego w Łodzi, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.42
Laskowski L., 2008, Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, OWPW, Warszawa, p. 173
Narowski P., Sowa J., Mijakowski M., 2009, Godzinowy model 6R1C dynamiki cieplnej budynku, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, tom IV, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, Łódź, 2009
Niewinowski W., 2011, Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.44
PN-EN ISO 6946: 2008, Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metoda obliczania
PN-EN ISO 13786: 2008, Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych Dynamiczne charakterystyki cieplne — Metody obliczania
PN-EN ISO 13789: 2008, Cieplne właściwości użytkowe budynków — Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację — Metoda obliczania
PN-EN ISO 13790: 2009, Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008, nr 201 poz. 1240)
Szlachta M., 2010, Obliczenia charakterystyki energetycznej i świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.58
Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: www.transport.gov.pl)
Tyszka Z., 2012, Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW, p.31
Zraziński G., 2010, Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Wierzbicy (pow. Radomski), Praca dyplomowa, Studia Podyplomowe, ITC PW,p.47
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBC-0006-0007
Identyfikatory