Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0007-0021

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Wykrywanie lokalnych anomalii współrzędnych wysokościowych Zi podczas digitlizacji powierzchni terenu

Autorzy Kowalczyk, T.  Borkowski, A.  Osada, E. 
Treść / Zawartość http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=13&sub=6&act=61&s=4
Warianty tytułu
EN Detection of local anomalies of altitudinal coordinates Zi in a digitizing process of a terrain surface
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaproponowano sposób identyfikowania punktów Pi (Xi, Yi) losowo digitalizowanej powierzchni terenu, w których współrzędne Zi istotnie odstają od przyjętego "tła" pewnego obrazu tej powierzchni. Analizowane tło stanowią przeciętne lub średnie kwadratowe odchylenia wartości współrzędnych Zi od lokalnych płaszczyzn regresji dopasowanych do punktów dyskretnego obrazu terenu. Anomalie są wynikiem niedostatecznej lokalnej gęstości próbkowania powierzchni lub przemawiają na rzecz hipotezy o niespełnianiu przez rzeczywistą powierzchnię terenu kryteriów zdeterminowanych przez matematyczne modele terenu dla powierzchni z = f(X, Y) o ciągłej pierwszej pochodnej (powierzchnie klasy C1).
EN The authors have proposed a method of the P(X,Y) points identification on a random-generalized terrain surface, where the Z-coordinates are significantly discrepant from the assumed "background" of a particular surface image. The analyzed background consists of average or mean square deviations of the Z-coordinates from local regression surfaces locally fitted to the points of discrete presentation of a terrain. Obtained anomalies stand either for the results of insufficient local density of a surface sampling or confirm the hypothesis assuming that the real terrain surface does not fulfill the criteria determined by mathematical terrain models for the surface z = f(X,Y) with the continuous first derivative (surfaces of the C1 class).
Słowa kluczowe
PL losowa digitalizacja terenu   dokładność digitalizacji  
EN random digitizing of a terrain   accuracy of digitizing  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2003
Tom Vol. 2, nr 1-2
Strony 53--63
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kowalczyk, T.
autor Borkowski, A.
autor Osada, E.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0007-0021
Identyfikatory