Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0006-0006

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Ocena ilościowa i jakościowa obserwacji prowadzonych na stacji permanentnej GPS/GLONASS Wrocław

Autorzy Bosy, J.  Kujawa, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN GPS/GLONASS permanent station Wroclaw - quantitative and qualitative analyses of observation data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stacja permanentna GPS/GLONASS Wrocław działająca w ramach służby IGS (projekt IGLOS-PP) oraz EUREF prowadzi obserwacje satelitarne od listopada 1996 roku. Kilkuletni materiał obserwacyjny daje możliwość oceny ilościowej i jakościowej obserwacji prowadzonych na stacji. Próba oceny ilościowej działalności stacji Wrocław została przeprowadzona na podstawie danych i raportów generowanych przez centra obliczeniowe oraz centra danych działających w ramach projektu EUREF. Realizacja zagadnienia dotyczącego oceny jakościowej została dokonana w oparciu o dane dotyczące czynników zewnętrznych (pomiary meteorologiczne i wysokość zwierciadła wody gruntowej) i odpowiadającym im wartością wyznaczanym przez zestaw odbiornik, antena. Analizy wykonane w ramach oceny ilościowej dowiodły wysokiej, wynoszącej odpowiednio 92.9% i 95.9%, dostępności danych godzinnych oraz dobowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż można liczyć się z pozyskiwaniem danych GPS średnio przez 97% czasu, a pełny, 24-godzinny materiał obserwacyjny pozyskiwany jest przez 91% wszystkich sesji. W ramach oceny jakościowej wykonano ocenę wpływu wysokości zwierciadła wody gruntowej na wysokość wyznaczaną przez antenę odbiornika GPS. Analiza nie ujawniła istotnych zależności pomiędzy tymi dwoma czynnikami, co świadczy o dużej stabilności podłoża. Innym czynnikiem zewnętrznym, dla którego wykonano analizy wpływu na jakość prowadzonych obserwacji, były warunki meteorologiczne panujące w pobliżu anteny (ciśnienie, temperatura i wilgotność). Również i w tym przypadku analizy wykazały niezależność wyznaczanych współrzędnych od wpływu lokalnych warunków meteorologicznych. Przeprowadzono także ocenę działalności stacji w ramach służby EUREF. W opracowaniach zaczerpniętych z europejskiego centrum danych IGS stacja zanotowała 77% niezawodność. Wykonane analizy dowiodły wysokiej poprawności w efektywności pozyskiwania materiału obserwacyjnego, w jego udostępnianiu i czasowej dystrybucji oraz dużej wiarygodności danych pozyskiwanych przez stację permanentną GPS/GLONASS Wrocław.
EN In this work test of quantitative and qualitative analyses of observation on GPS/GLONASS permanent station Wroclaw was introduced. Test of quantitative analysis of activity of station Wroclaw was prepared on the base of the reports generated by regional data centers operated in frame of EUREF project. Realization of qualitative analysis depended on influence of external conditions (meteo and height of ground water level) onto determined coordinates of antenna. Executed analyses in frames of quantitative opinion proved high, amount to suitably 92.9% and 95.9% of availability of hourly and daily data. From moved analyses it results, that it was been possible to receive GPS data on average by 97% of time, and full, 24-hourly observation data are available for 91% of all sessions. The analyze of influence of ground water level onto determined height of antenna, did not disclose essential dependence among this two conditions. Different external factor, meteorological conditions near antenna did not show influence onto marked coordinates. The opinion of activity of station "WROC" in frame of EUREF service (reports from European IGS data center) shows 77% reliability. Executed analyses proved high correctness in efficiency of collection of observation data, and efficiency in data distribution process for GPS/GLONASS permanent station Wroclaw.
Słowa kluczowe
PL permanentna służba GPS  
EN GPS permanent service  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2002
Tom Vol. 1, nr 1-2
Strony 51--63
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bosy, J.
autor Kujawa, M.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0006-0006
Identyfikatory