Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0006-0004

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Numeryczny model terenu i ortofotomapa - źródło danych do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki

Autorzy Gołuch, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN DTM and orthophoto - the basis of determinatin of river valley hydraulic characteristics on two-dimensional hydrydynamic modelling
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca, ma charakter interdyscyplinarny. Produkty, geodezyjno-kartograficzno- fotogrametryczny (NMT) i fotogrametryczny (ortofotomapa), wykorzystano do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki. NMT wykorzystano do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym RMA2 z pakietu SMS - punkty siatki modelu hydrodynamicznego importowano z przygotowanego NMT. Stwierdzono równiez przydatność ortofotomapy cyfrowej dla wyznaczenia obszarów form użytkowania terenu, z którymi związane są współczynniki hydrologicznej szorstkości terenu.
EN The work has interdisciplinary character. The geodesy-cartography- photogrammetry product (DTM) and the photogrammetry product (digital orthophoto) were used to determination of river valley hydraulic characteristic. DTM was used to direct description of geometry of water flow region on the two-dimensional hydrodynamic model RMA2 from the SMS software package - the mesh nodes of hydrodynamic model were imported from DTM. Also it was found that digital orthophoto was useful to determination of material types areas, with which roughness values were combined.
Słowa kluczowe
PL NMT   fotogrametria cyfrowa   ortofotomapa   dwuwymiarowe modelowanie hydrodynamiczne  
EN DTM   digital photogrammetry   orthophoto   two-dimensional hydrodynamic modelling  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2002
Tom Vol. 1, nr 1-2
Strony 33--43
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gołuch, P.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0006-0004
Identyfikatory