Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0006-0002

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

O doborze optymalnej wielkości regularnej siatki dla numerycznych modeli terenu interpolowanych na podstawie mapy warstwowej

Autorzy Borkowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN On the optimal grid cell size for digital terrain models interpolated from contour lines maps
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Modele numeryczne opisujące powierzchnię terenu w postaci z=z(x,y) organizowane są najczęściej, zwłaszcza te rozległe, na regularnej siatce, na ogół kwadratów. Dane do tych modeli mogą być pozyskiwane, między innymi, w procesie digitalizacji obrazu warstwicowego map topograficznych. Wielkość siatki modelu numerycznego (interwał dyskretyzacji) powinna być dobrana w zależności od cięcia warstwicoweg (pionowego interwału dyskretyzacji) i właściwości geometrycznych terenu, tak aby model ten zawierał kompletną i wolną od redundancji informację zawartą w obrazie warstwicowym. W pracy przedstawiono metodę szacowania optymalnej wielkości siatki odpowiadającą podanym kryteriom. W metodzie tej bazującej na stochastycznym modelu rzeźby terenu, parametr charakteryzujący właściwości geometryczne, zmienność spadków terenu, obliczany jest na podstawie długości pomierzonych linii warstwicowych. Podano wyniki obliczeń wielkości siatki dla różnych obszarów Polski oraz wskazówki praktyczne stosowania proponowanej metody.
EN Digital terrain models, witch describes terrain surface in form z=z(x,y) are given mainly as grid models. The data for these models could be captured from topographic maps in any digitising process. In this case the grid cell size is determined through the contour interval and geometric characteristic of the terrain. A method for the optimum grid cell size estimation, witch save a complete as well as non-redundant data capture is presented. The method is based on the stochastic terrain model. The terrain geometric characteristic within this model is the variance of terrain inclination, witch can be estimated using the measured length of contour lines at the different height levels. Results of the grid cell size estimation for several regions of Poland and hints for user are given.
Słowa kluczowe
PL numeryczny model terenu   wielkość siatki   optymalna dyskretyzacja  
EN digital terrain model (DTM)   grid cell size   optimal discretization  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2002
Tom Vol. 1, nr 1-2
Strony 15--22
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Borkowski, A.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0006-0002
Identyfikatory