Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0005-0021

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Eksport polskiego węgla w latach 1995-2010

Autorzy Olkuski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Export of Polish hard coal in the period 1995-2010
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (25 ; 09-12.10.2011 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono jak kształtował się eksport polskiego węgla w latach 1995-2010. Pokazano eksport ogółem do dziesięciu państw, do których - w analizowanym okresie - był on największy. Państwa te to Niemcy, Ukraina, Czechy, Finlandia, Austria, Dania, Wlk. Brytania, Francja, Słowacja i Szwecja. Szczegółowo omówiono pięć pierwszych. Zwrócono uwagę na zmniejszającą się rolę węgla w gospodarce Unii Europejskiej oraz pewnych szansach na odrodzenie się górnictwa węglowego w związku z planami niektórych krajów likwidacji energetyki jądrowej. Na podstawie przedstawionych w artykule danych można zauważyć, że eksport polskiego węgla systematycznie spada. Od 1995 roku do roku 2009 sprzedaż zmniejszyła się o 23,5 mln ton, czyli o ponad 73%. Całkowicie utracono rynki wschodnie. Od 2004 roku nie eksportujemy już węgla na Ukrainę, nie licząc śladowych ilości w 2006 i 2008 roku. Również do Rosji nie trafia już polski węgiel. Ostatni transport węgla do tego kraju miał miejsce w 2000 roku. Niewielki wzrost eksportu w 2010 roku może dawać pewną nadzieję na odwrócenie się niekorzystnego trendu w handlu polskim węglem, chociaż jest to mało prawdopodobne.
EN History of Polish hard coal export in the period 1995-2010 has been presented in this study. Total export to ten countries to which the export was highest in the mentioned period has been discussed. These states are: Germany, Ukraine, Czech Republic, Finland, Austria, Denmark, Great Britain, France, Slovakia and Sweden. The first five have been discussed in details. Attention was paid to declining role of hard coal in UE economy, as well as to some chances of hard coal rebirth in connection of plans of chosen countries aimed at liquidation of nuclear power plants. On the basis of data presented in the present study it can be noted that Polish hard coal export is steadily declining. In the period from 1995 to 2009 the hard coal sales decreased by 23,5 million tons, i.e. by over 73%. The eastern markets have been completely lost. Since 2004 the hard coal export to Ukraine is stopped, with the exception of trace amounts in the years 2006 and 2008. Polish hard coal is no longer sent to Russia. The last transport of hard coal to Russia took place in the year 2000. Slight increase of export in the year 2010 may give some hope for reversing the negative trend in Polish hard coal trade, however it is rather unlikely.
Słowa kluczowe
PL eksport   wywóz   węgiel kamienny   polityka energetyczna  
EN export   expedition   hard coal   energy policy  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2011
Tom T. 14, z. 2
Strony 305--315
Opis fizyczny BIbliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Olkuski, T.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
Bibliografia
[1] BIAŁAS M., ZĘBALA J., 2010 – Przegląd sytuacji na rynku węglowym na świecie – bieżące wydarzenia, aktualne trendy, prognoza. Zeszyty Naukowe Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 7–25.
[2] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2009 r. Ministerstwo Środowiska. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2010.
[3] BLASCHKE W., 2005a – Nowy Kurier. Polish – Canadian Independent Courier. Numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14.
[4] BLASCHKE W., 2005b – Perspektywy węgla w gospodarce świata i Polski – szanse polskiego węgla w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, s. 13–34.
[5] BLASCHKE W., 2005 – Węgiel kamienny energetyczny – jego przyszłość w kraju i na świecie. Gospodarka Surowcami Mineralnymi z. spec., Kraków.
[6] BLASCHKE W., BLASCHKE S.A., GAWLIK L., GRUDZIŃSKI Z., MOKRZYCKI E., OLKUSKI T., OZGA-BLASCHKE U., 2004 – Możliwości funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w świetle przepisów UE dotyczących świadczenia pomocy państwa dla górnictwa w latach 2002–2010. Studia, Rozprawy, Monografie nr 123, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków.
[7] GAWLIK L., MAJCHRZAK H., MOKRZYCKI E., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., 2010 – Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i w Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy nr 3–4, s. 1–8.
[8] Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010 roku. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa luty 2011.
[9] International Energy Outlook 2010.
[10] LORENZ U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, s. 311–324.
[11] OLKUSKI T., 2010a – Możliwości przeładunkowe portów polskich w aspekcie zwiększającego się importu węgla. Przegląd Górniczy nr 3–4, s. 26–31, Wyd. ZG SITG Katowice.
[12] OLKUSKI T., 2010b – Zmiana trendu w handlu polskim węglem. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 365–375, PL ISSN 1429-6675.
[13] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
[14] SOBEL M., 2005 – Tradycyjne i perspektywiczne kierunki eksportu polskiego węgla. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, s. 309–318.
[15] STALA-SZLUGAJ K., 2010 – Import węgla koleją zza wschodniej granicy – uwarunkowania logistyczne. Przegląd Górniczy Nr 3–4, s. 20–26. Wyd. ZG SITG Katowice.
[16] Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w 31 lipca 2007 roku. Warszawa.
[17] Węglokoks S.A. (www.weglokoks.com.pl/)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0005-0021
Identyfikatory