Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0017-0047

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie

Autorzy Piontek, M.  Łuszczyńska, K.  Lechów, H.  Szuszkiewicz, A.  Czyżewska, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Efficacy of biocides for outdoor use in construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone były badania nad wpływem trzech biocydów na organizmy deteriogenne, porastające zewnętrzne przegrody i elementy budowlane. Przy zastosowaniu analizy mikroskopowej prób świeżych i po hodowli laboratoryjnej stwierdzono, że w biofilmach na północnej elewacji budynku najliczniej występowały aerofityczne sinice (6 gatunków), po jednym przedstawicielu glonów i grzybów pleśniowych oraz drobne kolonie trzech gatunków porostów. Na badane powierzchnie nałożono preparaty biobójcze i metodą wizualną oceniono ich skuteczność. Stwierdzono, że zależy ona od składu chemicznego preparatów oraz rodzaju powierzchni. Na kamiennym murku wysoko skutecznym okazał się preparat, który w swoim składzie chemicznym zawierał czwartorzędowe sole amoniowe, benzyl i alkilodimetylowe chlorki amonu. Badania nad wykorzystaniem płytek kontaktowych do oznaczania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni wykazały, że nie znajdują one zastosowania w analizie nalotów na materiałach budowlanych. W pracy opisano również wpływ mikrokolonii glonów i innych organizmów na badane materiały oraz skutki do jakich może dojść poprzez zaniedbania w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budynku. Wyniki badań wykazały jakie mikroorganizmy zasiedlały badane przegrody oraz jaka była skuteczność wybranych środków biobójczych.
EN Investigations on the influence of three biocides on deteriogenic microorganisms growing on exterior walls and construction elements were carried out in the Institute of Environmental Engineering at Zielona Góra University. Using microscopic analysis of fresh samples and following laboratory incubation, it was found that the biofilms covering the northern facade of the building contained aerophytic cyanobacteria (6 species), one representative of algae and fungi and small colonies of three species of lichens. Biocides were applied on the test surfaces and their efficacy was visually assessed. It was found that the efficacy of the biocides depends on their chemical composition and the type of surface being tested. The preparation applied on the stone wall proved highly effective. It contained quaternary ammonium salts, benzyl and alkyldimethyl ammonium chlorides. Research on the use of contact plates for the determination of microbial surface contamination has shown that the plates are useless for analyzing materials used for coating building materials. The paper also describes the impact of algae and other microorganism colonies on the test materials and the results of negligence in the design, construction and use of the building. The obtained results showed which microorganisms inhabited the examined walls and allow for evaluation of the efficacy of the applied biocides.
Słowa kluczowe
PL preparaty biobójcze   organizmy deteriogenne   elewacje zewnętrzne  
EN biocides   microbial deterioration   external facades  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 2--7
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Piontek, M.
autor Łuszczyńska, K.
autor Lechów, H.
autor Szuszkiewicz, A.
autor Czyżewska, W.
Bibliografia
1. Z. Podbielkowski, Glony, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
2. B. Zyska, Biologia drobnoustrojów, w: B. Zyska, Z. Żakowska (red), Mikrobiologia Materiałów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
3. K. Czaczyk, V Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, Politechnika Łódzka 2009, 20.
4. F. Sauer, Ochr. przed Koroz., 53, 1 (2010) 23.
5. B. Cwalina, V Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, Politechnika Łódzka 2009, 19.
6. G. Ayerst, J.Stored Prod. Res., 5 (1969) 127.
7. A.B. Strzelczyk, II Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, Politechnika Łódzka 2001, 28.
8. M. Piontek, M. Jasiewicz, K. Bednar, Ochr. przed Koroz., 53, 1 (2010) 8.
9. C.C. Gaylarde, P.M. Gaylarde, 9th International Conference on Durability of Materials and Components, Rotterdam, Netherlands, 2002, 171, 1.
10. F. Hindak, Colour atlas of cyanophytes, Publishing House of the Slovak Academy of Science, Bratislava 2008.
11. L. Lipnicki, H. Wójciak, Porosty klucz atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków, wyd. 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
12. R.A. Samson, E.S Hoekstra, J.C Frisvad, Introduction to food and airborne fungi, Seventh Ed. Utrecht, Centralbureau voor Schimmercultures (CBS) The Netherlands, 2004.
13. A.J. Fonseca i in., International Biodeterioration & Biodegradation, 64 (2010) 388.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0017-0047
Identyfikatory