Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0017-0037

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Korozja chemiczna i atmosferyczna jako przyczyny wystąpienia zagrożenia awaryjnego konstrukcji żelbetowej hali przemysłowej

Autorzy Przybyłowicz, E.  Słowek, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chemical and atmospheric corrosion as reasons for failure hazard of an industrial hall RC structure
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2008 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją" (16 ; 29-31.05.2008 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie omówiono czynniki korozyjne i mechanizm ich działania na konstrukcję żelbetowej hali przemysłowej w zakładzie produkcji nawozów fosforowych. Długotrwałe działanie czynników chemicznych w połączeniu z wpływami środowiska atmosferycznego, przy niewłaściwie opracowanym projekcie i braku właściwej eksploatacji doprowadziły do zagrożenia awaryjnego konstrukcji. Po przeprowadzeniu rachunku kosztów związanych z naprawą i wzmocnieniem zdecydowano o zakwalifikowaniu obiektu do rozbiórki.
EN Corrosion factors and mechanism of their action on a RC structure of an industrial hall in a phosphate fertilizers plant were discussed in this paper. A long-term action of chemical factors combined with environmental influences, an incorrect design and lack of proper exploitation led to a hazard of a structural failure. After a calculation of possible repair and reinforcement costs it was decided to qualify the structure to demolition.
Słowa kluczowe
PL korozja chemiczna   korozja atmosferyczna   awaria   konstrukcja żelbetowa   hala przemysłowa  
EN chemical corrosion   atmospheric corrosion   reinforced concrete structure   industrial hall  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2008
Tom nr 5s/A
Strony 247--252
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Przybyłowicz, E.
autor Słowek, G.
Bibliografia
[1] ŚCIŚLEWSKI Z., Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1995.
[2] GRUENER M., Korozja i ochrona betonu. Warszawa, Arkady, 1983.
[3] CZARNECKI L., EMMONS P.H., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Wydawnictwo Polski Cement 2002.
[4] PN-B-03264-.2002, Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[5] FAGERLUND G., Trwałość konstrukcji betonowych. Warszawa, Arkady, 1997.
[6] Instrukcja nr 354/98, Badania i ocena kablobetonowych dźwigarów dachowych. Warszawa, ITB, 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0017-0037
Identyfikatory