Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0016-0019

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych - część dolnośląska

Autorzy Olszak, T.  Pachuta, A.  Próchniewicz, D.  Szpunar, R.  Trojanowicz, M.  Walo, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The unified gravity reference system of the Polish Permanent GNSS Network and geodynamic networks - part of Lower Silesia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W latach 2006–2007 założono na obszarze Polski sieć punktów bezwzględnych pomiarów grawimetrycznych stanowiącą system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Dolnośląska część tego systemu składa się z pięciu punktów położonych w miejscowościach: Wrocław, Kłodzko, Janowice Wielkie, Lubiąż i Świebodzice. W niniejszej pracy szczegółowo omówiono położenie punktów Wrocław, Kłodzko, Janowice i Lubiąż, sposób ich stabilizacji oraz wyniki pierwszych pomiarów zrealizowanych na tych punktach.
EN In years 2006–2007, at the area of Poland there were established a network of the absolute gravity measurements points for definition gravity reference system of the Polish Permanent GNSS network and geodynamic networks. Lower Silesian part of the system consist of five points situated in places: Wroc"aw, K"odzko, Janowice Wielkie, Lubi#$ i &wiebodzice. The paper contain detailed description of location of the points Wroc"aw, K"odzko, Janowice and Lubi#$, methods of monumentation and first results of measurements made at the points.
Słowa kluczowe
PL geodynamika Dolnego Śląska   pomiary grawimetryczne  
EN geodynamic of Lower Silesia   gravity measurements  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2008
Tom Vol. 7, nr 4
Strony 45--66
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Olszak, T.
autor Pachuta, A.
autor Próchniewicz, D.
autor Szpunar, R.
autor Trojanowicz, M.
autor Walo, J.
Bibliografia
Barlik M., Cacoń S., 1999. Gravity changes observed in the Polish part of Eastern Sudety Mountains and Fore-Sudetic Block in period 1992-1998, International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, Vol. IV, No. 2, 8-10.
Barlik M., Cacoń S., 2001. Gravity variations monitoring in the Polish part of Eastern Sudety Mts and Sudetian foreland in period 1992-2000, Reports on Geodesy No. 2 (57), 2001. Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, 115-124.
Bosy J., Kontny B., 1998. Strategy of GPS data processing in local geodynamical networks. Reports on Geodesy No. 9 (39), 1998. Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, 105-114.
Camp Van M., Camelbeeck T., 2003. The FG5 absolute gravimeter: metrology and geophysics; Physicalia Magazine, Journal of the Belgian Society, 25(3) 2003.
Cacoń S., Dyjor S., 1995. Neotectonic and recent movements of the earth crust in Polish part of the Sudety and Fore-Sudetic Block. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, Vol. VI, No. 2, 11-16.
Cacoń S., Kontny B., Bosy J., 1998. Recent geodynamics of Eastern Sudety Mountains and Foreland. Reports on Geodesy No. 9 (39), 1998. Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, 115-124.
Cacoń S., Weigel J., Svabensky O., Kontny O., Jamroz O., 1996. Geodynamika masywy Śnież- nika i obszarów przyległych, Monografia: "Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym", Wyd. PAE, Warszawa 1996, 57-70.
FG5 Absolute Gravimeter Operator's Manual; Micro-g Solutions inc., Lafayette.
Kontny B., 2003. Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów bloku przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS. Zesz. Nauk. AR Wroc., Nr 468, Rozprawy.
Kontny B., Bosy J., Mąkolski K., 2002. Geodynamic GPS Network Karkonosze - Preliminary results of the campaign 2001. Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, No. 20, Prague, 25-29.
Mąkolski K., Mierzejewski M., Kaczałek M., 2002. Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. And Karkonosze foreland. Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, No. 20, Prague, 93-96.
Mizerski W., 2005. Geologia Polski dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Liszkowski J., 1976. Metody badań geotektonicznych i współczesnych ruchów skorupy ziemskiej, Mat. I Kraj. Symp. Współczesne i geotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce, t. 2, Wyd. Geol., Warszawa, 55-74.
Oberc J., 1972. Sudety i obszary przyległe. Budowa geologiczna Polski, t. IV, cz. 2, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
Stupnicka E., 2007. Geologia regionalna Polski. Wydanie III zmienione. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0016-0019
Identyfikatory