Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0016-0016

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Ocena faktycznej dokładności pomiarów GPS-RTK wykonywanych z wykorzystaniem korekcji generowanych przez Małopolski System Pozycjonowania Satelitarnego

Autorzy Siejka, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of actual accuracy in GPS-RTK measurements performed using corrections generated by Satellite Positioning System of Małopolska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono ocenę faktycznej dokładności uzyskiwanych wyników pomiarów w oparciu o proponowaną technologię. W tym celu wykonano wielokrotnie powtarzalne pomiary satelitarne techniką RTK na kilkunastu punktach kontrolnych sieci EUREF-POL i POLREF. Dodatkowo w pomiarach wykorzystano różne typy poprawek oferowanych przez Małopolski System Pozycjonowania Satelitarnego. Do oceny jakości uzyskanych wyników zastosowano wybrane statystyczne testy zgodności, rozkładów błędów. Rezultaty opracowania numerycznego doświadczalnych pomiarów pozwoliły w obecnym etapie na ogólne stwierdzenie, że uzyskiwane dokładności pomiarów w czasie rzeczywistym mieszczą się w granicach 1–3 cm dla pozycji horyzontalnej oraz 1–5 cm dla wysokości, co odpowiada podstawowym założeniom budowanego systemu. Ponadto zauważono, że przy wykorzystaniu tej technologii unikamy problemów związanych z zasięgiem radia oraz zakłóceniami jego sygnału w stosunku do klasycznie realizowanej technologii RTK.
EN The main aim of the thesis was the evaluation of actual accuracy of survey results obtained by using suggested technology. In this purpose satellite measurements realized by RTK technique have been repeated many times on several control points of EUREF-POL and POLREF network. Additionally, few different types of corrections offered by Satellite Positioning System of Ma opolska were used in measurements. For estimate of the quality of obtained results, statistical tests of goodness of fit distribution of errors, have been applied. The results of numerical analysis of experimental measurements allowed, on present stage, to general state, that obtained real time measurements accuracies are contained in 1–3 cm limit in horizontal position and 1–5 cm limit in vertical, that corresponds to basic guidelines of the created system. Moreover, it has been determined by using this technology we avoid problems with the radio range and disturbances of its signal in comparison with the traditionally realized RTK method.
Słowa kluczowe
PL pomiary GPS-RTK   sieć stacji referencyjnych   korekcje RTK  
EN GPS-RTK measurements   reference stations network   RTK corrections  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2008
Tom Vol. 7, nr 4
Strony 15--25
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Siejka, Z.
Bibliografia
Adamczewski Z., 2005. Teoria błędów dla geodetów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Greń ., 1970. Modele i zadania statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
Krupiński W., 1973. Sposoby badania zgodności rozkładów błędów niektórych pomiarów geodezyjnych z rozkładami teoretycznymi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 3, 83.
Krysicki W. i in., 1986. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. z. II, Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
Stanisz A., 1998. Przystępny kurs statystyki. StatSoft Polska Sp. z o. o., Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0016-0016
Identyfikatory