Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0029

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju elektrolitu w roztworze modyfikacyjnym na własności ochronne powłok PEDOT/ABA wytwarzanych na stali nierdzewnej X20Cr13

Autorzy Pietrusiak, A.  Adamczyk, L.  Bala, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of electrolyte in modification solution on the protective properties of PEDOT/ABA coatings manufactured on X20Cr13 stainless steel
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających poli(4-styrenosulfonian sodu). W pracy określono wpływ zastosowanego w roztworze modyfikującym elektrolitu na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Otrzymane powłoki PEDOT/ ABA scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki potencjodynamicznej.
EN This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a potassium polystyrenesulfonate. The effect of electrolyte addition into modification solution on the effectiveness of electrodeposition process was investigated. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting films on stainlees steel were investigated in acidified (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using potentiodynamic polarisation technique.
Słowa kluczowe
PL kwas 4-aminobenzoesowy   poli(3,4-etylenodioksytiofen)   powłoka antykorozyjna   ochrona przed korozją   stal nierdzewna  
EN 4-aminobenzoic acid   poly(3,4-ethylenodioxythiophene)   anticorrosion coating   corrosion rate   stainless steel  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 466--469
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Pietrusiak, A.
autor Adamczyk, L.
autor Bala, H.
Bibliografia
1. C.A. Ferreira, S. Aeiyach, J.J. Aaron, P.C. Lacaze, Electrochim. Acta 41 (1996) 1801.
2. N. Sakmeche, J.J. Aaron, S. Aeiyach, P.C. Lacaze, Electrochim. Acta 45 (2000) 1921.
3. T.A. Skotheim, J.R. Reynolds, Handbook of Conducting Polymers, Third Edition, CRC Press Taylor & Francis Group, USA, 2007.
4. P. Zarras (ed) et al., Electroactive Polymers for Corrosion Control, ACS Symposium Series 843, American Chemical Society, USA,2003.
5. J.I. Martins, T.C. Reis, M. Bazzaoui, E.A. Bazzaoui, L. Martins, Corros. Sci. 46 (2004) 2361.
6. P. Zarras, N. Anderson, C. Webber, D.J. Irvin, J.A. Irvin, A. Guenthner, J. D. Stenger- Smith, Radiat. Phys. Chem. 68 (2003) 387.
7. J.D. Stenger-Smith, Prog. Polym. Sci. 23 (1998) 57.
8. P.A. Kilmartin, L. Trier, G.A. Wright, Synth. Met. 131 (2002) 99.
9. L. Adamczyk, A. Pietrusiak, Ochr. przed Korozją 11 (2009) 465.
10. A. Pietrusiak, L. Adamczyk, Ochr. przed Korozją 4-5 (2010) 302.
11. G. Yang, Y. Shen, M. Wang, H. Chen, B. Liu, S. Dong, Talanta 68 (2006) 741.
12. H. Randriamahazaka, V. Noel, C. Chevrot, J. Electroanal. Chem. 472 (1999) 103.
13. E. Armelin, R. Pla, F. Liesa, X. Ramis, J. I. Iribarren, C. Aleman, Corros. Sci. 50 (2008) 721.
14. V.S. Rao, L.K. Singhal, J. Mater. Sci. 44 (2009) 2327.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0029
Identyfikatory