Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0025

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Aspekty korozyjne metody termicznej usuwania bakterii Legionella

Autorzy Orlikowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosion aspects of thermal method of Legionella bacteria elimination
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono stan prawny związany z wykrywaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych oraz zalecanych metod usuwania bakterii. Zwrócono uwagę na brak precyzyjności zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w kwestii możliwości wystąpienia wzmożonej korozji rur ze stali ocynkowanej na skutek zjawiska przebiegunowania powłoki cynkowej. Przedstawiono przykład korozji rur wody ciepłej ze stali ocynkowanej w dużym obiekcie hotelowym w wyniku stosowania termicznej metody usuwania bakterii legionella.
EN The paper presents some legal aspects connected with detection of Legionella bacteria in water supply systems and with recommended methods of elimination of these bacteria. An emphasis was put on a lack of precision in the regulation of the Ministry of Infrastructure concerning possibility of severe corrosion of the pipes made of galvanized steel due to reversal phenomenon of zinc coating. The paper includes an example of corrosion of galvanized steel pipes for hot water in large hotel building caused by a thermal method of Legionella bacteria elimination.
Słowa kluczowe
PL Legionella   przebiegunowanie powłoki cynkowej  
EN Legionella pneumophila   reversal of zinc coating  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 456--457
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Orlikowski, J.
  • Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk, juliuszo@plusnet.pl
Bibliografia
1. K.J. Ryan, C.G. Ray (editors), Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill, 2004.
2. D.W. Fraser, T.R. Tsai, W. Orenstein, W.E, Parkin, H.J. Beecham, R.G. Sharrar i inni, New England Journal of Medicine, 297 (1977) 1189-1197.
3. C.R. Phares, M.R. Moore "Legionellosis, Legionnaires Disease and Pontiac Fever." Emerging Infectious Diseases. Ed. Felissa R. Lashley Jerry D. Durham. 2nd Edition. New York: Springer Publishing Company, 2007
4. Norma PN-EN ISO 11731-2 Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
7. G. Wranglen, Podstawy korozji i ochrony metali, WNT 1985.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0025
Identyfikatory