Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0019

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Badania odporności na korozję wyrobów dla motoryzacji. Cz. 1 Komora solna

Autorzy Maślanka, M.  Waś, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Resistance to corrosion testing of automotive industry products. Part 1 Salt chamber
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o wymagania normalizacyjne. Przedstawiono trudności związane z prowadzeniem przyspieszonych testów korozyjnych i interpretacją ich wyników.
EN Standardization documents concerned evaluation of the results and methods of accelerated corrosion tests in salt chamber have been presented. Methodology and conditions of conducting corrosion tests (neutral salt spray, acid salt spray, acid salt spray with copper chloride and sea water) based on the standardization requirements have been discussed. Difficulties connected with conducting accelerated corrosion tests and interpretation their results have been presented.
Słowa kluczowe
PL badania korozyjne   komora solna   mgła solna   kwaśna mgła solna   woda morska   powłoki ochronne   próbki odniesienia   stała pluwiometryczna  
EN corrosion tests   salt chamber   salt spray test   acid salt spray   sea water   protective coating   reference coupons   pluviometric constant  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 437--439
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Maślanka, M.
autor Waś, J.
Bibliografia
1. Praca zbiorowa, "Powłoki malarsko-lakiernicze. Poradnik", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1983,
2. Praca zbiorowa, "Galwanotechnika", Materiały szkoleniowe - poradnik, Warszawa, 1984,
3. Praca zbiorowa, "Uhlig's Corrosion Handbook", Second edition, Ed. R. W. Revie, John Wiley & Sons Inc., New York, 2000
4. J. Baszkiewicz, M. Kamiński: "Podstawy korozji materiałów", Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997,
5. DA-05, "Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca wykorzystywania badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów", Wydanie 4, Warszawa, 07.02.2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0019
Identyfikatory