Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0017

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu aluminium AW 7075 na stopie AW 5754

Autorzy Podrez-Radziszewska, M.  Lachowicz, M.  Korzeniowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosion resistance of padding weld made of the AW 7075 aluminium alloy over the AW 5754 alloy
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej.
EN Aim of the research was determination of corrosion resistance of a padding weld made of two aluminium alloys using the GTA method. Subject of the test was the AlMg3 (AW5754) alloy padded with the AlZnMgCu1.5 (AW7075) alloy. Evaluation of the corrosion resistance was made with the potentiodynamic polarisation method. Samples for electrochemical tests were collected from the analyzed alloys and the padding weld performed. As electrolyte the 5% NaCl solution was used. In order to characterise the tested alloys and the padding weld, microscopic observations were made using both, light and scanning electron microscopy.
Słowa kluczowe
PL materiałoznawstwo   spawanie   stop aluminium serii 5000   stop aluminium serii 7000   odporność korozyjna  
EN materials science   welding   5000 series alloy   7000 series alloy   corrosion resistance  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 431--434
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Podrez-Radziszewska, M.
autor Lachowicz, M.
autor Korzeniowski, M.
Bibliografia
1. P. Cavaliere, R. Nobile, F.W. Panella, A. Squillace: Mechanical and microstructural behaviour of 2024-7075 aluminium alloy sheets joined by friction stir welding. International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 (2006) 588-594.
2. K. Mroczka K., Dutkiewicz J., Lityńska-Dobrzyńska L., Pietras A.: Microstructure and properties of FSW joints of 2017A/6013 aluminium alloys sheets. Archives of Materials Science and Engineering 33, Issue 2, October 2008, 93-96 .
3. M. Vural, A. Ogur, G. Cam, C. Ozarpa: On the friction stir welding of aluminium alloys EN AW 2024-0 and EN AW 5754-H22. Archives of Materials Science and Engineering 28 (2007), 1, 49-57.
4. C. Liu, D.O. Northwood, S.D. Bhole: Tensile fracture behavior in CO2 laser beam welds of 7075-T6 aluminum alloy. Materials and Design 25 (2004) 573-577.
5. Red. M. Wesołowski: Chemiczne metody analizy ilościowej. AMG, Gdańsk 1998.
6. A. Cygański: Chemiczne metody analizy ilościowej. WNT, Warszawa 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0017
Identyfikatory