Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0015

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych układów chłodzenia silników spalinowych w środowisku płynu niskokrzepnącego

Autorzy Rostek, E.  Grobelny, M.  Kalisz, M.  Dytkowicz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosion degradation of structural components of cooling systems for internal combustion engines in an environment of coolant
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań niszczenia korozyjnego elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika spalinowego pod wpływem działania płynu chłodzącego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu płynów niskokrzepnących dostępnych na polskim rynku. Charakterystykę produktów korozji przeprowadzona na podstawie badań makroskopowych elementów stanowiska badawczego symulującego pracę układu chłodzenia. Symulację pacy układu chłodzenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92/C-40008/09 ze zmianą Az1:2000. Praca badawcza jest fragmentem projektu N R10 0017 06, którego celem jest opracowanie systemu badań i oceny części, podzespołów i płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowania.
EN The preliminary results of corrosion degradation of structural elements of the internal combustion engine cooling under the influence of the coolant was compared in this article. The tests were carry out using the coolants available for purchase on the Polish market. The corrosion products were characterized by macroscopic elements of simulation station of the cooling system. Simulation of the cooling system was carry out in accordance with the requirements of PN-92/C-40008/09 with alteration Az1: 2000. The research work is a part of the project N R10 0017 06, witch aims to developing a system of testing and evaluation of components, subassemblies and fluids used in vehicles for safety of their use.
Słowa kluczowe
PL płyn niskokrzepnący do układu chłodzenia   układ chłodzenia silników spalinowych   inhibitory korozji   kawitacja  
EN liquid coolant to the engine cooling system   cooling system for internal combustion engines   corrosion inhibitors   cavitation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 425--428
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Rostek, E.
autor Grobelny, M.
autor Kalisz, M.
autor Dytkowicz, B.
Bibliografia
1. B. Wronko, T. Jeleń: "Płynu niskokrzepnące nowej generacji do układów chłodzenia silników spalinowych", Super Warsztat, nr 2, 2007, s. 48-49.
2. B. Wronko, T. Jeleń, A. Wojciechowski: "Ekologiczne płyny niskokrzepnące w układach chłodzenia silników spalinowych", Journal of KONES International Combustion Engines 2003, vol. 3-4, 2003.
3. T. Jeleń, J. Kuśmierek, B. Wronko: "Jakość płynów do chłodnic na krajowym rynku w porównaniu z płynami na rynku europejskim", III Sympozjum Paliw Płynnych, Produktów Smarowych i Płynów Eksploatacyjnych w Transporcie Samochodowym, 1996, ref. nr 21.
4. W. Zhou, N.N. Aung, A. Choudhary, M. Kanouni: "Heat-transfer corrosion behaviour of cast Al alloy", Corrosion Science, vol.50, 2008, p. 3308-3313.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)
6. PN-C-40008-07:1993 +Az1:2000 "Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych. Badanie właściwości korozyjnych w naczyniu szklanym"
7. PN-C-40008-09:1993 +Az1:2000 "Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych. Badanie własności korozyjnych w stanowisku badawczym symulującym pracę układu chłodzenia"
8. PN-C-40008/08:1993 "Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych. Badanie korozji odlewniczych stopów aluminiowych w warunkach przenikania ciepła."
9. R.G. Buchheit, M.A. Martinez, L.P. Montes: "Evidence for Cu Ion Formation by Dissolution and Dealloying the Al2CuMg Intermetallic Compound in Rotating Ring-Disk Collection Experiments" J. Electrochem. Soc. 147, 1, 2000, 119.
10. N. Birbilis, R.G. Buchheit, Electrochemical characteristics of intermetallic phases in aluminium alloys, J. Electrochem. Soc., 152, 4, 2005, B140.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0015
Identyfikatory