Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0011

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Charakterystyka rozwoju stabilnych i niestabilnych wżerów na azotowanej stali 38HMJ

Autorzy Mańkowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Characteristics of stable and unstable pitting corrosion of nitrided 38CrMoAl steel
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odporność korozyjną azotowanej stali 38HMJ oceniano na podstawie anodowych krzywych polaryzacyjnych mierzonych w roztworach 0,1 M NaCl + 0,1 M Na2SO4 (pH 3) oraz 0,1 M Na2SO4 (pH 3) na wyjściowych azotowanych powierzchniach i na powierzchniach spolerowywanych. W roztworze chlorkowo-siarczanowym azotowane powierzchnie wykazywały w szerokim zakresie potencjałów względnie dobrą odporność korozyjną (zależnie od rodzaju azotowania). Jednak w zakresie wyższych potencjałów pojawiła się korozja wżerowa. Powierzchnie spolerowane ulegały korozji wżerowej przy znacznie niższych potencjałach. Rozwój wżerów miał charakter stabilny, co wynika z wysokiej agresywności roztworu wewnątrz rosnących wżerów (niskie wartości pH, wysokie stężenia chlorków). W roztworze siarczanowym dobra odporność korozyjna była obserwowana w obrębie cienkich powierzchniowych stref. W obszarze przejściowym od strefy azotowej do podwarstwy dyfuzyjnej azotowana stal była podatna na korozję wżerową w zakresie potencjałów od -0,55 do -0,30 VES. Jednak wżery rosnące w roztworze siarczanowym nie miały stabilnego charakteru i w miarę wzrostu potencjału wykazywały tendencję do pasywacji.
EN The corrosion resistance of a nitrided 38Cr-Mo-Al steel was determined by anodic polarisation curves measured on the as-nitrided and abraded surfaces in 0.1 M NaCl + 0.1 M Na2SO4 and 0.1 M Na2SO4 solutions acidified to the pH = 3. In a chloride-sulphate solution the as-nitrided surfaces showed in a wide range of potentials a relatively good corrosion resistance (depending on the nitriding treatment). However, in the higher potentials range the pitting corrosion has occurred. The abraded surfaces corroded at much lower potentials. The pit growth has a stable character, which is due to the high aggressiveness of the solution inside the growing pits (low pH values and high chloride concentrations). In a sulphate solution, a considerably good corrosion resistance was observed only within the thin nitride zones. In a transition region from the nitrided zone to the diffusion sub-layer the nitrided steel was susceptible to the pitting corrosion in the potential range of -0.55 to -0.30 VES. However, these pits growing in sulphate solution did not demonstrate a stable growth and with the increasing potential showed a tendency to the passivation.
Słowa kluczowe
PL stal 38HMJ   azotowanie   odporność korozyjna   korozja wżerowa  
EN 38Cr-Mo-Al steel   nitriding treatment   corrosion resistance   pitting corrosion  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 406--408
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Mańkowski, J.
Bibliografia
1. J. Szawłowski, Wpływ niejednorodności struktury na wytrzymałość i plastyczność stali maszynowej po azotowaniu, Zesz. Nauk. PŚl., Nr 1637, Wyd. PŚl., Gliwice, 2004.
2. J. Mańkowski, A. Zych, XI Sympozjum "Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej", Szczyrk, 2005, Ochrona p. Korozją 11s/A (2005) 52.
3. J. Mańkowski, A. Zych, XIII Sympozjum "Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej", Poraj 2007. Ochrona p. Korozją 11s/A (2007) 270.
4. J. Mańkowski, A. Zych, XIII Sympozjum "Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej", Poraj 2007. Ochrona p. Korozją 11s/A (2007) 274.
5. J. Mańkowski, Z. Szklarska-Śmiałowska, Corros. Sci. 15 (1975) 493.
6. J. Mańkowski, J. Flis, Corros. Sci. 35 (1993) 111.
7. Z. Szklarska-Smialowska, Pitting and Crevice Corrosion, NACE International, Houston, 2005 (Ch. 7.4.2).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0011
Identyfikatory