Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0010

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali konstrukcyjnych

Autorzy Kobus, J.  Kwiatkowski, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of climate change on corrosion of structural metals
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europy Centralnej na podstawie równań regresji opisujących zależność pomiędzy ubytkami korozyjnymi a parametrami klimatycznymi i poziomem stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza istotnie wpływających na degradację tych metali. Przedstawiona analiza wskazuje, że skutki ocieplenia klimatu w Polsce o 4oC do końca stulecia nie będą miały zasadniczego wpływu na szybkość korozji, o ile zanieczyszczenie powietrza innymi korozjogennymi związkami utrzyma się na obecnym poziomie. Istotny wpływ będzie miał wzrost wilgotności powietrza na szybkość korozji cynku i miedzi związany z prognozowanym wzrostem ilości opadów w północnej Europie.
EN Reasons and results of climate change along with prognosis of temperature and humidity increase to the end of century globally, and over Central Europe are presented. Corrosion losses of carbon steel, zinc, copper and aluminium are assessed by means of dose-response function. The results of standard analysis show that the result of climate warming in Poland of about 4oC to the end of century will not principally influence the corrosion losses, provided that the concentration of pollutants will stay at the present level. The essential influence of the increase of air humidity on corrosion of zinc and copper is expected due to predicted growth of rain falls in northern Europe.
Słowa kluczowe
PL globalne ocieplenie   temperatura   wilgotność powierza   korozja metali   korozyjność atmosfery  
EN global warming   temperature   humidity   corrosion of metals   corrosivity of atmosphere  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 404--405
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Kobus, J.
autor Kwiatkowski, L.
Bibliografia
1. Climate Change 2007, The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourthm Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA,
2. http://climatewizard.com, The Nature Conservancy, University of Washington, University of Southern Mississippi
3. www.imgw.pl, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
4. www.gios.pl, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
5. A.U. Leubenberg-Minger, M. Faller, P. Richner, Materials and Corrosion, 53, 157-164,2002
6. W. He, I. Odnevall Wallinder, C. Leygraf, Corrosion Science, 43,127-146,2001
7. J.H. Sullivan, D.A. Worsley, Br. Corrosion J. 4,37,282-288,2002
8. M. Faller, D. Reiss, Materials and Corrosion, 4,56,244-248,2005
9. I.S. Cole, W.D. Ganther, D. Lau, Corrosion Ing. Sci. Technol., 41,4,310-320,2006
10. D. Knotkowa, Corrosion, 61,8,723-738,2005
11. ISO 8565:1992 Metal and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements for field tests
12. ISO 9226:1992 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rates of standard specimens for the evaluation of corrosivity
13. ISO 8407:1992: Corrosion of metals and alloys. Removal of corrosion products from corrosion test specimens
14. ISO 9223:1992: Corrosion of metals and alloys. Classification
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0010
Identyfikatory