Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0009

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Badania czynników określających skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie

Autorzy Królikowski, A.  Kuziak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies of factors controlling the efficiency of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie zależy od szybkości ich transportu w betonie i zdolności do hamowania zainicjowanej korozji stali. Dla wybranych inhibitorów: azotanu(III) wapnia (CA), etanoloaminy (EA) i benzoesanu etanoloamoniowego (BEA) wyznaczono efektywne współczynniki dyfuzji w betonie i skuteczność inhibitowania korozji stali zainicjowanej w roztworach symulujących beton skażony jonami chlorkowymi. Wyniki wskazują, że efektywne współczynniki dyfuzji badanych inhibitorów są mniejsze niż dla jonów chlorkowych, natomiast skuteczność inhibitowania zainicjowanej korozji wżerowej maleje w szeregu: CA > EA > BEA.
EN The efficiency of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete is governed by their ability to penetrate through the concrete and to inhibit the initiated corrosion of embedded steel. The effective diffusion coefficients in concrete and the inhibition efficiency for the initiated corrosion of steel in solutions simulating chloride contaminated concrete were determined for selected inhibitors: calcium nitrite (CA), ethanolamine (EA) and ethanolammonium benzoate (BEA). The acquired results show that these inhibitors exhibit smaller diffusion coefficients than chloride ions, and their inhibition efficiency for the initiated corrosion follows the order: CA > EA > BEA.
Słowa kluczowe
PL stal   beton   korozja   inhibitor penetrujący   dyfuzja   skuteczność  
EN steel   concrete   corrosion   penetrating inhibitor   diffusion   efficiency  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 402--403
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Królikowski, A.
autor Kuziak, J.
Bibliografia
1. C.L. Page, V.T. Ngala, M.M. Page, Mag. Contr. Res. 52, 1 (2000) 25.
2. L. Czarnecki, A. Królikowski, J. Kuziak, A. Fleszar, S. Kuś, A. Garbacz, A. Zybura, Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
3. T.A. Söylev, M.G. Richardson, Contr. Build. Mater. 22 (2008) 609.
4. A. Królikowski, J. Kuziak, Ochr. p. Koroz. 52, 4-5 (2009) 100.
5. J. Kuziak, Elektrochemiczne badania wpływu wybranych inhibitorów na proces korozji stali w betonie, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
6. A. Kurowski, Badanie skuteczności migrujących inhibitorów korozji stali w betonie w roztworach symulujących ciecz porową betonu, magisterska praca dyplomowa, Wydz. Chemiczny, Politechnika Warszawska, Warszawa 2007.
7. A. Królikowski, J. Kuziak, Ochr. p. Koroz. 53, 6 (2010) 316.
8. J. Kuziak, A. Królikowski, Ochr. p. Koroz. 52, 4-5 (2009) 157.
9. www.cortecvci.com/Publications/Papers/MCIProducts/MCIPPapers/mcitp8a.html.
10. J. Kuziak, A. Królikowski, Ochr. p. Koroz. 49, 11s (2006) 301.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0009
Identyfikatory