Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0003

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Odporność korozyjna stopowych powłok niklowych otrzymywanych metodą bezprądową

Autorzy Stankiewicz, A.  Szczygieł, I.  Szczygieł, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosion resistance of electroless nickel alloys
Konferencja Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Największe znaczenie praktyczne w grupie powłok bezprądowych mają pokrycia Ni-P. Odznaczają się one dużą odpornością na korozję oraz dobrą odpornością na ścieranie. Wprowadzenie trzeciego składnika do bezprądowych powłok niklowo-fosforowych zmienia ich właściwości i pozwala uzyskać powłoki o wysokich parametrach technicznych. W ten sposób otrzymuje się powłoki stopowe typu Ni-X-P, gdzie X to np. Cu, Co, W, Fe, Mn, Mo, Cr, Re, Zn, Sn. Z danych literaturowych wynika, że powłoki Ni-Cu-P są wytrzymałe na działanie wysokiej temperatury, odporne na korozję i lutowne. Wprowadzenie Co i Fe w matrycę Ni-P nadaje powłokom własności magnetyczne. Do powłok chroniących przed korozją należą Ni-Zn-P, Ni-Sn-P, Ni-Mo-P, przy czym powłoki Ni Mo-P wykazują dodatkowo dużą twardość i odporność na wysoką temperaturę. Stosuje się je jako termicznie trwałe oporniki. Powłoki Ni-Sn-P to pokrycia dekoracyjne, używane również jako warstwy w obwodach drukowanych. Zawartość dodatkowego metalu w powłoce zależy od stężenia jego jonów w roztworze oraz od parametrów osadzania i waha się od kilku do kilkunastu procent masowych. W artykule opisano i porównano właściwości antykorozyjne, otrzymanych metodą bezpradową, stopowych powłok niklowych - trój- i czteroskładnikowych. Podano również dane analizy rynkowej dotyczącej przemysłowego zastosowania pokryć stopowych na osnowie Ni-P w ochronie antykorozyjnej.
EN The most important significance in electroless deposition of metals have Ni-P coatings. They are characterized by excellent corrosion and wear resistance. Introduction of additional metal improves technical parameters of Ni-P. Various types of alloys are obtained in this way, for instance Ni-Co-P, Ni-Cu-P, Ni-W-P, Ni-Fe-P, Ni-Re-P, Ni-Mo P, Ni-Zn-P, Ni-Sn-P. According to the literature data it is known that the Ni- Cu-P layers are thermal- and corrosion-resistant, Ni-Co-P as well as Ni-Fe-P have magnetic properties. Besides, Ni-Mo-P have great hardness and perfect resistance to high temperature. This type of alloy is used as thermalproof resistors. Ni-Sn-P coatings could be applied for printed circuits and as decorative layers. Content of additional element in coating can achieve from few to several weight percent and depends on metal concentration in the bath and also of process conditions. This work gives a short review of the published data on the corrosion behavior of nickel based alloys (deposited by electroless method) in the recent years. The market analysis concerning the industrial application of such coatings is showed as well.
Słowa kluczowe
PL odporność na korozję   Ni-P   stopowe powłoki niklowe  
EN corrosion resistance   Ni-P   nickel-based alloys  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 7
Strony 381--386
Opis fizyczny Bibliogr. 93 poz., il.
Twórcy
autor Stankiewicz, A.
autor Szczygieł, I.
autor Szczygieł, B.
Bibliografia
1. S. Tang, C. Wang, Y. Sun, J. Hu, Surf. Coat. Technol. 205 (2010) 43-49.
2. C.K. Lee, Surf. Coat. Technol. 202 (2008) 4868-4874.
3. G.O. Mallory, J.B. Hajdu, Electroless Plating: Fundamentals and Aplications, AESF, Orlando 1991.
4. W. Riedel, Electroless nickel plating, Finishing Publications LTD., Hertfordshire 1991.
5. J. Bieliński, A. Bielińska, A. Gajewska, Inżynieria Powierzchni 3 (2002) 41-49.
6. W. J. Cheong, B. L. Luan, D. W. Shoesmith, Appl. Surf. Sci. 229 (2004) 282-300.
7. Surtec, www.surtec.com
8. H. Liu, F. Viejo, R. X. Guo, S. Glenday, Z. Liu, Surf. Coat. Technol. 204 (2010) 1549-1555.
9. T.S.N. Sankara Narayanan, I. Baskaran, K. Krishnaveni, S. Parthiban, Surf. Coat. Technol. 200 (2006) 3438-3445.
10. H. Ashassi-Sorkhabi, S. H. Rafi zadeh, Surf. Coat. Technol. 176 (2004) 318-326.
11. J.N. Balaraju, V. Ezhil Selvi, V.K. William Grips, K.S. Rajam, Electrochim. Acta 52 (2006) 1064-1074.
12. J.N. Balaraju, S.K. Seshadri, Metal Finishing 6 (1999) 8-12.
13. T. Mimani, S.M. Mayanna, Surf. Coat. Technol. 79 (1996) 246-251.
14. J. Li, Z. Shao, X. Zhang, Y. Tian, Surf. Coat. Technol. 200 (2006) 3010-3015.
15. H. Zhao, Z. Huang, J. Cui, Surf. Coat. Techno 202 (2007) 133-139.
16. N. El Mahallawy, A. Bakkar, M. Shoeib, H. Palkowski, V. Neubert, Surf. Coat. Technol. 202 (2008) 5151- 5157.
17. S. Yia, S. Jia, J. Yao, Transactions of Nonferrous Metals Society China (Trans. Nonferrous Met. Soc. China) 17 (2007) 866-870.
18. W.X. Zhang, J.G. He, Z.H. Jiang, Q. Jiang, J.S. Lian, Surf. Coat. Technol. 201 (2007) 4595-4600.
19. M. Crobu, A. Scorciapino, B. Elsener, A. Rossi, Electrochim. Acta 53 (2008) 3364-3370.
20. H.G. Ying, M. Yan, T.Y. Ma, J.M. Wu, L.Q. Yu, Surf. Coat. Technol. 202 (2007) 217-221.
21. M. Yan, H.G. Ying, T.Y. Ma, W. Luo, Appl. Surf. Sci. 255 (2008) 2176-2179.
22. H. Zhanga, S. Wangb, G. Yaoa, Z. Huaa, J. Alloys Comp. 474 (2009) 306-310.
23. G. Lu, G. Zangari, Electrochim. Acta 47 (2002) 2969-2979.
24. Y. Gao, Z. J. Zheng, M. Zhu, C. P. Luo, Mater. Sci. Eng. A 381(2004)98-103.
25. Y. Gao, L. Huang, Z. J. Zheng, H. Li, M. Zhu, Appl. Surf. Sci. 253 (2007) 9470-9475.
26. W.X. Zhang, Z.H. Jiang, G.Y. Li, Q. Jiang, J.S. Lian, Surf. Coat. Technol. 202 (2008) 2570-2576.
27. D. Takács, L. Sziráki, T. I. Török, J. Sólyom, Z. Gácsi, K. Gál-Solymos, Surf. Coat. Technol. 201 (2007) 4526-4535.
28. R.M. Abdel Hameed, A.M. Fekry, Electrochim. Acta 55 (2010) 5922-5929.
29. G. Liu, L. Yang, L. Wang, S. Wang, L. Chongyang, J. Wang, Surf. Coat. Technol. 204 (2010) 3382-3386.
30. Y.W. Song, D.Y. Shan, E.H. Han, Electrochim. Acta 53 (2007) 2009-2015.
31. H. Ashassi-Sorkhabi, M. Moradi-Haghighi, M.G. Hosseini, Surf. Coat. Technol. 202 (2008) 1615-1620.
32. C. Gu, J. Lian, G. Li, L. Niu, Z. Jiang, Surf. Coat. Technol. 197 (2005) 61-67.
33. T. Rabizadeh, S. Reza Allahkaram, A. Zarebidaki, Mater. Design 31 (2010) 3174-3179.
34. L. Zhang, Y. Jin, B. Peng, Y. Zhang, X. Wang, Q. Yang, J. Yu, Appl. Surf. Sci. 255 (2008) 1686-1691.
35. M.C. Garcia-Alonso, M.L. Escudero, V. Lopez, A. Macias, Corros. Sci. 38 (1996) 515-530.
36. L. Yang, J. Li, Y. Zheng, W. Jiang, M. Zhang, J. Alloys Comp. 467 (2009) 562-566.
37. H. Zhao, Z. Huang, J. Cui, J. Mater. Process. Technol. 203 (2008) 310-314.
38. G. Lu, Earl T. Ada, G. Zangari, Electrochim. Acta 49 (2004) 1461-1473.
39. S. Mu, N. Li, D. Li, L. Xu, Appl. Surf. Sci. 256 (2010) 4089-4094.
40. Z. Liu, W. Gao, Appl. Surf. Sci. 253 (2006) 2988-2991.
41. Y. Chang, D. Wang, Surf. Coat. Technol. 200 (2005) 2187-2191.
42. A. Abdel Aal, A. Shaaban, Z. Abdel Hamid, Appl. Surf. Sci. 254 (2008) 1966-1971.
43. Z. Bangwei, X. Haowen, Mater. Sci. Eng. A 281 (2000) 286-291.
44. J.N. Balaraju, K.S. Rajam, Surf. Coat. Technol. 195 (2005) 154-161.
45. L. Wang, L. Zhao, G. Huang, X. Yuan, Z. Bangwei, J. Zhang, Surf. Coat. Technol. 126 (2000) 272-278.
46. M.M. Younan, I.H.M. Aly, M.T. Nageeb, J. Appl. Electrochem. 32 (2002) 439-446.
47. Y. Liu, Q. Zhao, Appl. Surf. Sci. 228 (2004) 57-62.
48. E. Valova, J. Georgieva, S. Armyanov, I. Avramova, J. Dille, O. Kubova, M. Delplancke-Ogletree, Surf. Coat. Technol. 204 (2010) 2775-2781.
49. J.N. Balaraju, C. Anandan, K.S. Rajam, Appl. Surf. Sci. 250 (2005) 88-97.
50. A.S. Hamdy, M.A. Shoeib, H. Hady, O.F. Abdel Salam, Surf. Coat. Technol. 202 (2007) 162-171.
51. W.X. Zhang, N. Huang, J.G. He, Z.H. Jiang, Q. Jiang, J.S. Lian, Appl. Surf. Sci. 253 (2007) 5116-5121.
52. K. Aoki, O. Takano, Plating Surf. Finish. 5 (1986) 136-141.
53. M. Oulladj, D. Saidi, J. Mater. Sci. 34 (1999) 2437-2439.
54. M. Bouanani, F. Cherkaoui, R. Fratesi, G. Roventi, G. Barucca, J. Appl. Electrochem. n29 (1999) 637-645.
55. Acteron, www.acteron.com
56. Electro-Spec, Inc., www.electro-spec.com
57. PVI Industries, www.pviplating.com
58. B & E Electroform Co., www.beplaters.com
59. Elsevier Ltd., www.metalfi nishing.com
60. Ethone, www.ethone.com
61. Techmetals, www.techmetals.com
62. Dow, www.dow.com
63. Anoplate, www.anoplate.com
64. Reliable Plating Corp., www.reliableplating.com
65. Accurate Precision Plating, LLC, www.accurateprecisionplating.com
66. Klein Plating Works, www.kleinplating.com
67. Artistic Plating , www.artisticplating.com
68. Ultra Plating, www.ultraplating.com
69. The Lindgren Group, www.thelindgrengroup.com
70. Chromplate, www.chromeplate.com
71. Modern Hard Chrome Service Company, www.modernhc.com
72. Alexandria Metal Finishers, www.alexandriametalfi nishers.com
73. Heatbath Corporation, www.heatbath.com
74. MacDermid Industrial Solutions, www.macdermid.com
75. Bales Mold Service, Inc., www.balesmold.com
76. Hardchrome Engineering, www.hardchrome.com.au
77. Ensoo(Taizhou) Chemicals, www.js-chem.com
78. KT Plating (M) Sdn Bhd, www.ktplating.com.my
79. Japan Kanigen Co., www.kanigen.co.jp
80. Ogic Technologies, www.ogic.ne.jp
81. Uyemura, www.uyemura.com
82. Surfi netek, www.surfi netek.com
83. Amza Ltd, www.amza-ltd.com
84. Poeton Industries Limited, www.poeton.co.uk
85. Firma-Chrome Ltd, www.fi rmachrome.co.uk
86. Hard Anodising Ltd, www.hard-anodising.co.uk
87. Atotech, www.atotech.com
88. AHC Oberfl ächentechnik, www.ahc-surface.com
89. Candrochemie, www.candrochemie.de
90. Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG, www.schloetter.de
91. Mar-Tech, www.martechholdings.pl
92. Argos S.p.A., www.argosspa.it
93. Convetya, www.coventya.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0011-0003
Identyfikatory