Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0007-0018

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Porównanie jakości nanowarstwy zewnętrznej implantów w odniesieniu do implantów monolitycznych i powlekanych galwanicznie

Autorzy Hajduga, M.  Hajduga, M. B.  Jędrzejczyk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison of outside implant's nanolayer quality with reference to monolytic and galvanic coated implants
Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Antykorozja : Systemy - Materiały - Powłoki" (19 ; 30.03-01.04.2011 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W prezentowanej pracy podjęto badania mające na celu porównanie przydatności do wykonywania implantów materiałów monolitycznych, takich jak: wolfram, molibden, stop wolfram-ren20, chromel oraz tytan, do wyników badań otrzymanych dla materiałów powlekanych galwanicznie (żelazo pokryte miedzią, miedź pokryta cyną) oraz wstępnych wyników badań, jakie uzyskano dla nanopowłok metali szlachetnych (złota, srebra) nanoszonych na implanty ceramiczne (tlenek cyrkonu). Do weryfikacji jakości i odporności korozyjnej badanych implantów zastosowano badania RTG (porównanie zawartości tlenu na powierzchni materiałów metalowych przed i po implantacji do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów), badania impedancji elektrochemicznej w roztworach fizjologicznych oraz badania toksyczności ocenianych próbek przy zastosowaniu fibroblastów myszy NTH 3T3. Odpowiednio przygotowane próbki były wszczepiane zwierzętom laboratoryjnym na okres 40, 120 i 180 dni. Następnie badano tkanki zwierząt oraz szczegółowo analizowano powierzchnię próbek pod kątem zmian w składzie chemicznym oraz różnic struktury powierzchni.
EN In presented paper the research work was performed with aim consisted in comparison of suitability to implants application of monolithic materials, like: tungsten, molybdenum, tungsten-rhenium alloy, chromel and titanium, to research results obtained in case of galvanic coated materials (iron coated with copper, copper coated with tin) and also to initial results that was revealed in case of noble metals nanocoatings (gold, silver) created at ceramic implants (zirconium oxide). To verify the quality of corrosion resistance of investigated implants the following methods was used: RTG analysis (comparison of oxygen content at the metallic material surface before and after implantation to rats' brain and subcutaneous tissue), electrochemical impedance tests in physiological solutions and toxicity tests of investigated samples with application of mouse fibroblasts NTH 3T3. The properly prepared samples were implanted in lab animals for a period of 40, 120 and 180 days. Then the tissues of animals were studied in detail and the surface of the samples was analyzed to find chemical composition changes and differences in surface structure.
Słowa kluczowe
PL implanty   nanopowłoki  
EN implants   nanocoatings  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2011
Tom nr 4-5
Strony 192--197
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Hajduga, M.
autor Hajduga, M. B.
autor Jędrzejczyk, D.
Bibliografia
1. R. Winston: Uhlig's corrosion handbook, John Wiley&Sons, Inc., 2000.
2. G. Nawrat, W. Simka: Przymysł Chemiczny. 2003 tom 82 (8-9), 851.
3. M. Kamiński, J. Kamiński, T. Wierzchoń: Wpływ chropowatości i składu chemicznego absorbatu na kinetykę adhezji i wzrostu biofilmu bakterii Pseudomonas w środowisku wodnym. VI Ogólnopolska Konferencja "KOROZJA99", Częstochowa 22-25.IV.1999, s. 143-148.
4. M. B. Hajduga, M. Hajduga: Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą, "IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie" Rzeszów - Boguchwała, 2008.
5. M. J. Mayo: Processing of nanocrystallite ceramics from ultrafine particles. International Material Review, 41, 1996, str. 85-115.
6. B. Dejak, M. Kacprzak, B. Suliborski, B. Śmielak: Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełnoceramicznych w świetle literatury. Protetyka Stomatologiczna, LVI, 6 (2006), s. 471-77.
7. M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, T. Kosmač, J.K. Kurzydłowski: Stabilność strukturalna tetragonalnego tlenku cyrkonu w środowiskach wodnych i kwaśnych. Archives of Metallurgy and Materials, 51, 2006.
8. J. Marciniak, M. Kaczmarek, A. Ziębowicz: Biomateriały w stomatologii. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0007-0018
Identyfikatory