PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej emisji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Local government responsibilities in the process of reducing low emission
Konferencja
Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej [23 ; 11-14.10.2009 ; Zakopane, Polska]
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stan czystości powietrza jest czynnikiem istotnie wpływającym na poziom życia. Zasadniczy wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w poszczególnych strefach, mają duże i mniejsze zakłady przemysłowe oraz zanieczyszczenia napływające często z innych regionów. Szczególne znaczenie mają tu ciepłownie oraz elektrownie. Poważny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w poszczególnych gminach ma ponadto niska emisja, która odgrywa istotną rolę w miesiącach zimowych. Źródłem niskiej emisji jest spalanie węgla niskiej jakości w lokalnych kotłowniach i w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz transport, szczególnie w rejonach dróg o znacznym natężeniu ruchu. Wielkość niskiej emisji jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. Analiza danych monitoringowych z terenu województwa małopolskiego z lat 2003 - 2007 [WIOŚ 2004-2007], wykazała (na przykładzie benzenu), zmienność sezonową zanieczyszczenia powietrza. W okresie jesienno-zimowym widoczny jest wyraźny wzrost zanieczyszczeń wprowadzanych przez lokalne kotłownie oraz ruch drogowy. W związku z powyższym, istotna jest realizacja zadań ekologicznych, które doprowadzą do likwidacji niskosprawnych kotłowni oraz wymiany wyeksploatowanych kotłów na nowoczesne. Kluczowym działaniem jest zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz promowanie działań zmniejszających straty cieplne w budynkach, poparte szeroką edukacją ekologiczną społeczeństwa. Proponowane w pracy zadania ekologiczne, mogą wspomagać działania decyzyjne gmin i powiatów, a także mogą stanowić przesłankę dla konstruowania budżetu tych jednostek.
EN
The condition of the air is an important factor which affects the standard of life. Large and smaller industrial plants as well as pollution from other regions have a significant impact on the pollution of atmospheric air in particular zones. Heat power and power plants are particularly significant here. Moreover, low emission has a significant impact on the quality of atmospheric air in particular communes, especially in winter months. Low emission is the result of burning low quality coal in local boilers and in individual households as well as transport, especially in parts of roads with heavy traffic. The size of low emission is difficult to assess and varies with the seasons depending on heating. An analysis of monitoring data (for benzene) from the Małopolska voivodeship between 2003 - 2007 [WIOŚ 2004-2007] has indicated that air pollution varies with the seasons. In autumn and winter there is a visible increase of pollution from local boilers and traffic. Therefore it is of great importance to carry out ecological tasks which will lead to the closing down of boilers with low efficiency and to the exchange of old boilers for modern ones. The key activities are to increase the share of renewable energy and to promote the reduction of heat loss in buildings as well as widespread ecological education. The ecological tasks suggested in the paper may help support the local activities and equally be of help when planning their budgets.
Rocznik
Strony
277--284
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor
  • PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami, beatakk@min-pan.krakow.pl
Bibliografia
  • [1] KLOJZY-KARCZMARCZYK B., KARCZMARCZYK A. 2005 – Systemy grzewcze z pompą ciepła jako element realizacji założeń programów ochrony środowiska. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec, s. 517–525; Kraków.
  • [2] Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 – dokument przyjęty przez Sejm RP w maju 2009 roku, Warszawa.
  • [3] Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. z roku 2008, Dz.U. Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami).
  • [4] Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2003, 2004, 2005, 2006 oraz 2007; Biblioteka Monitoringu Środowiska; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 WIOŚ w Krakowie.
  • [5] Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2002; Biblioteka Monitoringu Środowiska; 2003, WIOŚ w Krakowie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB9-0003-0017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.