Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0027-0011

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Analiza statyczna ustroju nośnego żurawia samochodowego DST-0285

Autorzy Geisler, T. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Static analysis of the chassis frame of truck crane DST-0285
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy statycznej ustroju nośnego żurawia samochodowego. Przedstawiono budowę´ głównych zespołów żurawia. Modelowanie zespołów i obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu wyznaczono strefy poddane największym zmianom naprężeń w zależności od wybranej konfiguracji układu. Zmienna konfiguracja układu zawiera ruch ramy nadwozia z mocowanym wysięgnikiem w płaszczyźnie obrotu oraz ruch wysięgnika w płaszczyźnie podnoszenia. Wyniki badań przedstawiono na wykresach zawierających zmiany wartości naprężeń zredukowanych dla wybranych obszarów. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i sformułowano wnioski.
EN The results of the static analysis of the chassis frame of truck crane DST-0285 were presented. The main units of the machine were considered in the coupled model of the truck crane. The model was completed by the use of the COSMOS?M package with the application of the finite element method. On the basis of the formulated model the zones of the greatest stress changes for the chosen configurations of machine were determined. The change of system configuration is connected as well as with the rotation of chassis and telescopic boom in the rotation plane and with the boom motion in the lifting plane. The presented results are the values of stresses for the chosen zones. The analysis of the obtained results were performed and the conclusions were presented.
Słowa kluczowe
PL żuraw samochodowy   analiza statystyczna  
EN truck crane   statistical analysis  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2012
Tom nr 7-8
Strony 42--48
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Geisler, T.
Bibliografia
1. Geisler T., Posiadała B.: Analiza drgań swobodnych ramy podwozia żurawia samojezdnego, SYSTEMS – Journal of Transdisciplinary Systems Science, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Computer Aided Engineering”, Vol. 7(1), Polanica-Zdrój 2002.
2. Smolnicki T., Rusiński E., Czmochowski J.: Wybrane problemy wymiarowania elementów nośnych podwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Przegląd Mechaniczny nr 1, 2004.
3. Smolnicki T., Stańco M.: Modernizacja ustroju nośnego ładowarko-zwałowarki wspomagana. Przegląd Mechaniczny nr 7-8, 2010.
4. Geisler T.: Wpływ ruchów roboczych na obciążenie ramy podwozia żurawia samochodowego. XVII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science, Volume 8, 2003, Zakopane 2004.
5. Posiadała B.: Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych. WNT, Warszawa 2005.
6. Geisler T.: Badania wpływu układu rama nadwozia – wysięgnik teleskopowy na drgania swobodne ramy podwozia żurawia samochodowego. XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów-Bystre, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 222, Mechanika z. 65, Rzeszów 2005.
7. Geisler T.: Badanie wpływu położenia obciążenia na drgania układu nośnego żurawia samochodowego DST-0285. Problemy maszyn roboczych, z. 33, 2009.
8. Geisler T.: Analiza drgań swobodnych układu nośnego żurawia samochodowego DST-0285 z uwzględnieniem zmiany konfiguracji układu. Acta mechanica et automatica, Vol. 4, No. 1, 2010.
9. Rusiński E.: Metoda elementów skończonych. System COSMOS/M. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1994.
10. COSMOS/M User Guide. Version 1.75. Structural Research and Analysis Corporation, Los Angeles 1995.
11. Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0027-0011
Identyfikatory