Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0027-0009

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Badania właściwości mechanicznych miedzi w warunkach elektromagnetycznego testu pierścieniowego

Autorzy Janiszewski, J.  Gieleta, R. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Study of mechanical properties of copper under electromagnetic ring test loading conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości mechanicznych miedzi Cu-ETP w warunkach quasi-statycznego i dynamicznego rozciągania. Celem tych prac eksperymentalnych była ocena wpływu temperatury wyżarzania miedzi umocnionej odkształceniowo na jej właściwości mechaniczne określone w warunkach dynamicznego odkształcenia plastycznego za pomocą elektromagnetycznego testu pierścieniowego. Oceny otrzymanych wyników dokonano ze względu na wymagania stawiane materiałom stosowanym na wkładki kumulacyjne pocisków przeciwpancernych. Otrzymane rezultaty badań wykazały, że najwyższą ciągliwość wykazują próbki miedziane wyżarzane w temperaturze 500°C, co w świetle wymagań stawianych materiałom wkładek kumulacyjnych może świadczyć o zasadności stosowania obróbki wyżarzania zmiękczającego wkładki miedzianej, kształtowanej metodami obróbki plastycznej na zimno.
EN Results of investigation on mechanical properties of copper under quasi-static and high strain rate loading conditions were presented in the paper. The aim of these studies was evaluation the influence of the annealing temperature of strain-hardened copper on mechanical properties determined under high strain rate loading conditions with the use of an electromagnetic ring technique. The assessment of the obtained results was done with respect to the requirements set out for materials applied as a liner materials applied in anti-tank projectiles. The obtained results of experimental studies revealed that ring copper specimens annealed at the temperature of 500°C had the highest ductility, what under the requirements for liner materials, could be evidence for application correctness of annealing treatment for the copper liner manufactured using cold plastic working.
Słowa kluczowe
PL właściwości dynamiczne materiałów   ciągliwość materiału   elektromagnetyczny test pierścieniowy  
EN high strain rate property of materials   electromagnetic ring test   materials ductility  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2012
Tom nr 7-8
Strony 31--36
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Janiszewski, J.
autor Gieleta, R.
Bibliografia
1. Walters W.P., Zukas J.A.: Fundamentals of shaped charges. John Wiley and Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1989.
2. Lichtenberger A., Zernow L.: Increase of the ductility with cold pressed liners and recovery of jest fragments. 14th International Symposium on Ballistics, Quebec 1993, pp. 91 – 100.
3. Andersson G., Janzon B., Karlsson S., Watterstam A.: A study of grain size effects on the performance of cold pressed shaped charge liners. 15th International Symposium on Ballistics, Jerusalem, 1995, pp. 259 – 266.
4. Bourne B., Jones P.N., Warren R.H.: Grain size and crystallographic texture effects on the performance of shaped charges. 14th International Symposium on Ballistics, Quebec 1993, pp. 119 – 124.
5. Meyers M.A.: Dynamic behaviour of materials. Johs Wiley and Sons, INC, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapoure, 1994.
6. Johson P.C., Stein B.A., Davis R.S.: Measurement of Dynamic Plastic Flow Properties Under Uniform Stress. Symposium on the Dynamic Behavior of Materials, ASTM Special Publication No. 336, 1963.
7. Warnes R.H., Duffey T.A., Karp R.R., Carden A.E.: An Improved Technique for Determining Dynamic Material Properties Using the Expanding Ring. Shock Waves and High-Strain-Rate Phenomena in Metals, Plenum Press New York and London 1981.
8. Rajendran A.M., Fyfe I.M.: Inertia Effects on the Ductile Failure of Thin Rings. Journal of Applied Mechanics, Vol. 49, 1982, pp. 31 – 36.
9. Grady D.E., Benson D.A.: Fragmentation of metal Rings by Electromagnetic Loading. Experimental Mechanics, 23, 1983.
10. Janiszewski J., Pichola W.: Development of Electromagnetic Ring Expansion Apparatus for High-Strain-Rate Test. Solid State Phenomena, Vols. 147-149, 2009, pp. 645 – 650.
11. Gourdin W.H.: Analysis and assessment of electromagnetic ring expansion as a high-strain-rate test. J. Appl. Phys., 65, 2, (1989), pp. 411 – 422.
12. H. Zhang, K. Ravi-Chandar: On the dynamics of necking and fragmentation – I. Real-time and post-mortem observations in Al 6061-O. Int. J. Fract. (2006) 142, pp. 183 – 217.
13. Altynova M., Hu X., Daehn G.S.: Increased ductility in high velocity electromagnetic ring expansion. Metall Mater. Trans. A 27A: 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0027-0009
Identyfikatory