Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0023-0030

Czasopismo

Elektro Info

Tytuł artykułu

Neutralizacja elektryczności statycznej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Cz. 1

Autorzy Domaradzka-Nicińska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Generowanie ładunków elektryczności statycznej występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem dwóch ośrodków względem siebie, tzn. ciała stałego, cieczy lub gazu. Według obecnie panujących poglądów, nie da się tego zjawiska wyeliminować. Postępowanie zmierzające do usunięcia powstałego w ten sposób ładunku ma na celu jedynie eliminację skutków jego występowania. Możliwe jest to na drodze ograniczenia wielkości ładunku do poziomu bezpiecznego, zależnego od rodzaju mieszaniny wybuchowej oraz od rodzaju obiektów znajdujących się w strefie wybuchowej i ich wzajemnego usytuowania przestrzennego.
Słowa kluczowe
PL elektryczność statyczna   przestrzeń zagrożona wybuchem  
EN static electricity   explosive atmosphere  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Elektro Info
Rocznik 2004
Tom nr 5
Strony 34--38
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor Domaradzka-Nicińska, S.
  • Politechnika Łódzka
Bibliografia
1. A. S. Gajewski, Elektryczność statyczna, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
2. Wróblewska M., Kowalski J, M., Materiały i wyroby włókiennicze, a ochrona przed elektrycznością statyczną. Stan i prognoza normalizacji, IV Międzynarodowe Sympozjum.
3. EL-TEX 2000: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie.
4. R. J. Zieliński, Mechanizm po- wstawania i metody zabezpieczania przed wyładowaniami elektrostatycznymi, Międzynarodowe Sympozjum: Elektryzacja a bezpieczeństwo stosowania wyrobów włókienniczych, Łódź - Arturówek 1904.
5. PN-92/E-05 200. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Terminologia.
6. PN-92/E-05 201. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych. Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego.
7. PN-92/E-05 202. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne.
8. PN-92/E-05 203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu.
9. PN-E-05 204:1904. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochro- na obiektów. instalacji i urządzeń. Wymagania.
10. PN-EN 1127-1:2001. Atmosfery wybuchowe. zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0023-0030
Identyfikatory