Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0008-0026

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Koncepcja porównywania zarysów nierówności powierzchni części maszyn z wykorzystaniem analizy falkowej

Autorzy Makieła, W. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN The concept of comparison of surface irregularity profiles of machine parts with the use of wavelet analysis
Konferencja Krajowa i Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania" (12, 3 ; 19-21.09.2007 ; Augustów, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W dotychczasowej praktyce w ocenie zarysów struktury geometrycznej powierzchni szeroko wykorzystuje siŤ zasadę transformacji Fouriera. Znalazło to szczególne zastosowanie w analizie pomiarów okrągłości i walcowości. Z tego względu, że w wielu dziedzinach metrologii do oceny sygnałów zmiennych stosuje się z dużym powodzeniem transformację falkową, podjęto prace nad aplikacją tej metody do oceny zarysów struktury geometrycznej powierzchni. Niniejszy referat poświęcony jest zastosowaniu rozwinięcia Haara do aproksymacji sygnałów zarysu nierówności powierzchni części maszyn oraz prezentacji koncepcji porównywania zarysów chropowatości powierzchni, które zostały poddane dekompozycji falkowej. Przedstawione w referacie przykłady posłużyły do wstępnej oceny zaproponowanej metody.
EN In hitherto practice the Fourier transform has been extensively to evaluate profiles of geometrical surface structure. It is still an essential tool particularly for analyzing roundness and cylindricity measurements. Since a number of metrological tasks successfully employ the wavelet transform to estimate alternating signals, a research work on application of this method to evaluation of profiles of geometrical surface structure has been taken. This paper discusses an application of Haar expansion to the approximation of signals of surface irregularity profiles of machine parts and presents the concept of comparison of roughness profiles decomposed by the wavelet method. Examples described in the paper were used to preliminary evaluation of proposed method.
Słowa kluczowe
PL nierówność powierzchni   transformacja Fouriera   analiza falkowa   rozwinięcie Haara  
EN surface roughness   Fourier transform   wavelet analysis   Haar expansion  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2007
Tom nr 9 supl.
Strony 125--128
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Makieła, W.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Bibliografia
1. Adamczak S., Janecki D.: Metoda porównywania zarysów okrągłości za pomocą funkcji korelacji wzajemnej. Metrologia i Systemy Pomiarowe, t. 5, z. 3, Warszawa 1998 ss. 141 -151.
2. Adamczak S., Makieła W.: Koncepcja statystycznego porównywania dokładności przyrządów pomiarowych. Materiały konferencyjne Sympozjum "Metrologia w systemach zarządzania jakością -4" Kielce - Ameliówka, 22-24 września 2003 r.
3. Rak R. J.: Falkowa analiza sygnałów pomiarowych. Materiały konferencyjne, VII Szkoła-konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo". Waplewo 17-20 maja 2005 r.
4. Zieliński T.: Wavelet transform applications in instrumentation and measurement: Tutorial & literature survey. Metrologia i Systemy Pomiarowe, t. 5, z. 3, Warszawa 2001, ss. 141 -151.
5. Biatasiewicz J. T.: Falki i aproksymacje. Wydanie drugie Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2004.
6. Makieła W.: The wavelet analysis as a method approximating surface profiles" CEEPUS Science Report Project PL-0007 "Modern Metrology in Quality Management Systems" pp. 129 - 142, Kielce 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0008-0026
Identyfikatory