Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0014-0057

Czasopismo

Elektro Info

Tytuł artykułu

Zmiany przepisów techniczno-budowlanych dla budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi do eksploatacji tych budynków

Autorzy Giera, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL przepisy techniczno-budowlane  
EN code of practice   building code  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Elektro Info
Rocznik 2009
Tom nr 9
Strony 30--38
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Giera, M.
  • Ministerstwo Infrastruktury
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, póz, 1118, nr 170, póz. 1217, z 2007r" nr 88, póz. 587, nr 99, póz. 665, nr 127, póz. 880, nr 191, póz. 1373, nr 247, póz. 1844, z 2008 r. nr 145, póz, 914, nr 199, póz. 1227, nr 206, póz. 1287, nr 210, póz. 1321, nr 227, póz. 1505, z 2009 r. 18, póz. 97, nr 31, póz. 206).
2. Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane (DzU z dnia 18 października 2007r"nrl91,poz. 1373).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (DzU nr 17, póz. 104) - obowiązuje od 15 lutego 2008 r,
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201, póz, 1240) - obowiązuje od l stycznia 2009 r,
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r" zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, póz. 1238) - obowiązuje od l stycznia 2009r.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 201, póz. 1239) -obowiązuje od l stycznia 2009r.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, póz. 461) - obowiązuje od 8 lipca 2009r,
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, póz. 690, z 2003 r. nr 33, póz. 270, z 2004 r, nr 109, póz. 1156, z 2008 r. nr 201. póz. 1238, nr 228, póz, 1514, z 2009 r. nr 56, póz. 461).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0014-0057
Identyfikatory