Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0004-0054

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Odporność korozyjna wybranych materiałów metalicznych w obecności tkanki żywej

Autorzy Hajduga, M.  Hajduga, M. B.  Zajęcki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosive resistance of chosen metallic materials in the presence of lively tissue
Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Antykorozja : Systemy - Materiały - Powloki" (16 ; 09-11.04.2008 ; Ustroń - Jaszowiec, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań obecności takich metali jak: molibden i wolfram-ren20 jako implantów w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Okres implantacji wynosił 120 dni. Po tym okresie analizowano zmiany stężeń pierwiastka metalicznego podstawowego oraz tlenu przy pomocy mikroanalizatora rentgenowskiego Jeol J7. Analizę jakościowa na zawartość sumaryczną tlenu w warstwie wierzchniej implantów metalicznych wykonywano w kilkunastu miejscach materiałów przeznaczonych do badań. Wyniki badań wskazują na dyfuzję tlenu z powierzchni wolfram-renu20 do tkanki. Świadczy to o absorpcji przez tkankę tlenu obecnego na próbce przed implantacją. Natomiast dla molibdenu dyfuzja i dedyfuzja tlenu w obszarze badanych tkanek była nieznaczna. Przeprowadzono w dalszym etapie badań ocenę histopatologiczną tkanek będących w kontakcie z implantami. Preparaty poddano analizie mikroskopowej przy powiększeniu 100× i 400×.
EN Paper presents the results of investigations regarding the presence of such metals as: molybdenum and tungsten - rhenium 20 as implants located in lively cerebral tissue as well as in subcutaneous tissue of rats. Implantation period was 120 days. After this time changes in concentration of the metallic basic element as well as of the oxygen were analyzed, with X-ray analyzer Jeol J7. The total content of oxygen in the surface layer of metallic implants was evaluated on the basis of measurements of tested materials. For each sample data were collected from circa 12 different locations on the material surface. Results of investigations show that particles of oxygen migrate from surface of wolfram to the lively tissue. This testifies that there is a diffusion of oxygen and it's absorption by a lively tissue. In the next stage of research work the histophatological evaluation of lively tissues being in contact with implants was conducted. Preparations were studied using the microscopic analysis under magnification l00× and 400×.
Słowa kluczowe
PL korozja   tkanka   implanty metaliczne   ocena histopatologiczna  
EN corrosion   lively tissue   metallic implants   histopathology opinion  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2008
Tom nr 4-5
Strony 217--220
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Hajduga, M.
autor Hajduga, M. B.
autor Zajęcki, W.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko- Biała
Bibliografia
1. Ramotowski W.: Polfbc. System stabilizacyjno- manipulacyjny. Wydawnictwo DiG, Warszawa 1994.
2. Klotzer W.: Biologische Aspekte der Korrosion, Dtsch Zahnarztl. Z., 40,1985, 1141-1145.
3. Szymański A.: Biomineralizacja i biomateriały, PWN, Warszawa 1991.
4. Droszcz W.: Alergia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
5. Świerczyńska-Machura D., Kieć-Świerczyńska M., Kręcisz B., Pałczyński C.: Alergia na składowe implantów, Alerg. Astma Immun. 9, 2004.
6. Hajduga M.B.: Korozja wybranych implantów metalicznych w tkance żywej oraz w roztworze soli fizjologicznej, Ochrona przed Korozją, nr 11s/A/2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0004-0054
Identyfikatory