Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0002-0006

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Metoda elementów skończonych w analizie zakładkowych połączeń klejonych

Autorzy Majda, P. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Finite element methods in analysis of adhesive lap joints
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat metod obliczeń zakładkowego połączenia klejonego, w szczególności zaś rozpatrywano aspekty wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) w analizie omawianego złącza. Efektem tych działań jest zaproponowanie metody efektywnego modelowania połączenia klejonego na pojedynczą zakładkę, która gwarantuje uzyskanie miarodajnych wyników obliczeń przy minimalnych kosztach (minimalnej liczbie stopni swobody modelu).
EN The paper presents actual state-of-the art on calculation meth-ods of adhesive lap joint, especially consider aspects of application FEM in analysis of this joint. In result there have been proposed an effective method of modelling oh single-lap adhesive joint, which guarantee obtaining reliable results of calculations at minimal costs (minimal number of degrees of freedom).
Słowa kluczowe
PL metoda elementów skończonych   zakładkowe połączenie klejone   analiza  
EN finite element method   adhesive lap joints   analysis  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2008
Tom nr 1
Strony 14--19
Opis fizyczny Bibliogr. 44 poz., il.
Twórcy
autor Majda, P.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Mechanicznej
Bibliografia
1.Beevers A., Steidler S. M., Durodola J,, Coackley M.; Analysis of stiffness of adhesive joints in car bodies. Journal of Materials Processing Technology No. 118/2001, 96- 101.
2.Argyris J. H.: Finite elements in Linear Statics and Dynamics - The Natural Approach. Mat. Konf. nt. Numerical Methods in Nonlinear Mechanics, Jabłonna 1974, pp. 3-82.
3. Bathe K. J.: Finite element procedures. Englewood Cliffs, New York, Prentice-Hall, 1996.
4. Kleiber M.: Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1985.
5. Przemieniecki J. S.: Theory of Matrix Structure Analysis. McGraw Hill, New York 1968.
6. Zienkiewicz O. C.: Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.
7. He X., Oyadiji S. O.: Influence of adhesive characteristics on the transverse free vibration of single lap-jointed cantilevered beams. Journal of Materials Processing Technology No. 119/2001, pp. 366 - 373.
8. Rao M. D., He S.: Vibration anaysis of adhesively bonded lap joint, II. Numerical solution. J. Sound Vib. No. 152/1992, pp. 417-425.
9. Saito H., Tani H.: Vibration of bonded with a single lap adhesive joint. J. Sound Vib. No. 92/1984, pp. 299 - 309.
10. Chongchen Xu, Thomas S., Karthik R.: Rate-dependent crack growth in adhesives Modeling approach. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 23/2003, pp. 9 - 13.
11. Crocombe A. D.: Modelling and predicting the effects of test speed on the strength of joints made with FM73 adhesive. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 15/1995, pp. 21 -27.
12. Pandey P. C., Narasimhan S,: Three-dimensional nonlinear analysis of adhesively bonded lap joints considering viscoplasticity in adhesives. Computers and Structures No. 79/2001,pp. 769-783.
13. Pandey P. C., Shankaragouda H., Singh Arbind Kr.: Nonlinear analysis of adhesively bonded lap joints considering viscoplasticity in adhesives, Computers and Structures No. 70/1999, pp. 387-413.
14. Mortensen F., Thomsen O. T.: Analisis of adhesive bonded joints: a unified approach. Composites Science and Technology No. 62/2002, pp. 1011 - 1031.
15. Xiao X. S., Foss P. H., Schroeder J. A.: Stiffness prediction of the double lap shear joint. Part 2: Finite element modeling. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 24/2003, pp. 239 - 246.
16. Biedunkiewicz W., Majda P.: A stiffness - domain analysis of roller rail slideeways using finite element method. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 27, 2003, 1.
17. You M., Zheng Y., Zheng X. L, Liu W, J.: Effect of metal as part of fillet on the tensile shear strength of adhesively bonded single lap joints. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 23/2003, pp. 365 - 369.
18. Imanaka M., Ishii K., Nakayama H.: Evaluation of fatigue of adhesively bonded single and single step double lap joints based on stress singularity parameters. Engineering Fracture Mechanics No. 62/1999, pp. 409 - 424.
19. Kilic B., Madenci E., Ambur D. R.: Global-Local Finite element analysis of bonded single-lap joints. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004.
20. Kuczmaszewski J.: Efekty brzegowe w ocenie wytrzymałości połączeń klejowych. Manufacturing M'01, Współczesne problemy wytwarzania, Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań. 2001, 2, ss. 45 - 50.
21. Wooley G. R., Carver D. R.: Stress concentration factorsfor bonded lap joint. Journal of Aircraft No. 8/1971, pp. 17-20.
22. Yadagin S., Papi Reddy C., Sanjeeva Reddy T.: Viscoelastic analysis of adhesively bonded joints. Computers & Structures No. 27/1987, pp. 45 - 54.
23. Carpenter W. C., Barsoum R.: Two finite elements for modeling the adhesive in bonded configurations. Journal of Adhesion No. 30/ 1989, pp. 25 - 46.
24. Goland M., Reissner E,: The stresses in Cemented Joints. Journal of Applied Mechanics, 1944, 1, A/17/27.
25. Carpenter W. C.: A comparison of numerous lap joint theories for adhesively bonded joints. Journal of Adhesion No. 35/1991, pp. 55-73.
26. Gaofeng W., Crocombe A. D.: Simplified finite element modelling of structural adhesive joints. Computers & Structures 1996, 61, 2, pp. 385 - 391.
27. Taylor M. W.: Special finite elements for modelling adhesively bonded joints in two - and three - dimensions. Thesis submitted in partial fulfillment of the Ms. of Science degree in the Engineering Mechanics Dept. of Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg. VA, 1996.
28. Andruet R. H., Bilard D. A., Holzer S. M.: Two- and three dimensional geometrical nonlinear finite elements for analysis of adhesive joints. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 21/ 2001, pp. 17 - 34.
29. Diang S., Kumosa M.: Singular stress behavior at an adhesive interface corner. Engineering Fracture Mechanics. 1994, 47, pp. 503-519.
30. Barsoum R. S.: Application of the finite element iterative method to the eigenvalue problem of a crack between dissimilar media. International Journal for Numerical Methods in Engineering No. 26/1988, pp. 85 - 98.
31. Barsoum R. S.: Asymptotic fields at interfaces using the finite element iterative method. Computers and Structures No. 35/1990, pp. 285-292.
32. Barsoum R. S.: Theoretical basis of the finite element iterative method for the eigenvalue problem in stationary cracks. International Journal for Numerical Methods in Engineering No. 26/1988, pp. 531 - 539.
33. Cheikh M., Coorevits P., Loredo A.: Modelling the stress vector continuity at the interface of bonded joints. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 21/2001, pp. 249 - 257.
34. ŐchsnerA., GegnerJ.: Critical analysis of the substrate deformation correction in the thick-adherend tensile-shear test. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 24/2004, pp. 37-41.
35. ISO 11003-2. Adhesives-determination of shear behaviour of structural bonds - part 2: thick adherend tensile - test method. 1993.
36. ISO 11003-2. Adhesives-determination of shear behaviour of structural bonds - part 2: tensile method using thick adherends. 2001.
37. Godzimirski J.: Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 2002.
38. Kuczmaszewski J., Rudawska A.: Analiza naprężenia w połączeniach klejowych blach ocynkowanych. X Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2003, ss. 227 - 232.
39. Periera A. B., Morais A. B.: Strength of adhesively bonded stainless steel joints. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 23/2003, pp. 315 - 322.
40. Wtodarczyk M., Flisak J.: Analiza wpływu charakterystyki materiału kleju na rozkład naprężenia w połączeniu klejowym. Eksploatacja i Niezawodność No. 2/2005, 2, ss. 72-77.
41. Yang C., Tomblin J. S.: lnvestigation of Adhesive Behavior in Aircraft Applications. U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration, Finał Raport DOT/FAA/ AR-01/57, 2001.
42. Zgoul M., Crocombe A. D.: Numerical modelling of lap joints bonded with a rate - dependent adhesive. International Journal of Adhesion & Adhesives No. 24/2004, pp. 355 - 366.
43. Majda P., Biedunkiewicz W.: The influence of idealization of the shape of an adhesive bonded joint on maximum stress values at an single lap joint. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 30, No. 3, Rzeszów 2006.
44. Majda P.: Modelowanie konstrukcyjnych połączeń klejonych na zakładkę. Rozprawa doktorska, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0002-0006
Identyfikatory