Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0007-0018

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Racjonalizacja zużycia paliw i energii w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Autorzy Gatnar, K. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN Rationalization of fuel and energy consumption nn Jastrzębie Coal Company
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (18 ; 10-13.10.2004 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. i jej kopalnie w aspekcie specyfiki tak wielkości i kierunków zużycia energii jak źródeł zasilania poszczególnych zakładów produkcyjnych. Podając źródła zasilania w energię elektryczną, sprężone powietrze i ciepło omówiono wielkość źródeł oraz udział w zaspokajaniu potrzeb kopalń JSW S.A. Na przykładzie realizowanych programów racjonalizacji zużycia paliw i energii dokonano analizy uzyskanych efektów tak w zakresie obniżenia zużycia jak zahamowania nadmiernego wzrostu kosztów w sytuacji permamentnego wzrostu cen. W zakresie energii elektrycznej, która stanowi podstawowy nośnik energetyczny w procesie wydobycia węgla, przedstawiono działania, które umożliwiły uzyskanie znaczących efektów w latach istnienia JSW S.A. Działania techniczne to: poprawa sprawności urządzeń, zmiana parametrów w punkcie pracy i parametrów znamionowych, oraz realizacja elektronicznych układów, których zadaniem jest wykorzystanie możliwości, które stwarza taryfa Spółki dystrybucyjnej. Obszernie zostały omówione efekty, które uzyskano w wyniku realizacji wspólnego (dla wszystkich kopalń JSW S.A.) układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej a także zasady rozliczeń energii pobieranej z Elektrociepłowni zgrupowanych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (100 % akcji JSW SA). Artykuł omawia działania i ich efekty w zakresie sprężonego powietrza, ciepła i pozostałych paliw zużywanych w procesie produkcyjnym. Przedstawiono również zmiany jednostkowego kosztu zużywanej energii, a także zmiany procentowego udziału w strukturze kosztów przedsiębiorstwa. Całość działań w zakresie racjonalizacji gospodarki energetycznej przedstawia wskaźnik energochłonności. Wnioski końcowe są próbą podsumowania dotychczasowych działań i oceny możliwości dalszej racjonalizacji dla osiągnięcia celu, którym jest pełne zarządzanie energią w procesie produkcyjnym.
EN The paper presents the consumption of energy carriers: electricity, compressed air, heat, and fossil fuels in the Jastrzębie Coal Company S.A. (JSW) and its mines. The energy sources and their share in energy consumption of JSW S.A. units are given. The effects resulting from implemented programmes of rational use of fuel and electric energy are analysed in the aspect of energy consumption reduction and the prevention of excessive increase of production costs related to constant increase of energy prices. Electric energy is crucial for the process of coal mining. The paper presents the activities that enabled to reduce considerably the energy consumption. There were some technical improvements applied like: efficiency improvement of devices, changes of working and nominal parameters, application of new electronic systems, etc. Joint measure circuit and accounting system for electricity was implemented for all JSW S.A. mines, and its effects are widely discussed in the paper. Besides the electricity, the paper examines also the activities undertaken and the results obtain in improvement of other energy carriers utilization in the production process. The changes of unit cost of consumed energy and the changes of its share in company production cost structure are also presented. Energy-consumption indicator used in analyses shows the overall action taken to rationalize energy management. Final conclusions try to sum up previous activities and evaluate possibilities of further rationalization. The main objective is the complete energy management in production process.
Słowa kluczowe
PL zużycie energii   racjonalizacja   efekty ekonomiczne  
EN energy consumption   rationalization   economical effects  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2004
Tom T. 7, spec.
Strony 233--248
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Gatnar, K.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0007-0018
Identyfikatory