PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla z energetyki w Polsce

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Underground storage of carbon dioxide from energy sector in Poland
Konferencja
Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono możliwości podziemnego magazynowania dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przez elektrownie i elektrociepłownie. Niskie opłaty za emisję tego gazu w Polsce nie skłaniają dzisiaj do jego unieszkodliwiania; wejście Polski do UE zmieni tą sytuację. Zakłady energetyczne w Polsce są największymi emitentami CO2. Stanowią one dobre miejsca do wyłapywania CO2, przeznaczonego do podziemnego magazynowania. Przedstawiono koncepcje podziemnego magazynowania dwutlenku węgla, główne etapy (wychwycenie, transport, magazynowanie), omówiono miejsca podziemnego składowania. Wskazano przykłady podziemnego zatłaczania i magazynowania dwutlenku węgla w Europie i na świecie. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że podziemne składowanie CO2 z energetyki wymaga zainteresowania zarówno ze strony dużych emitentów tego gazu, jak i dysponentów złóż w których dwutlenek węgla będzie magazynowany.
EN
Possibilities to sequestrate carbon dioxide emitted to the air from power and power and heat plants by underground storage are discussed. Low fees for emission of this gas are still not favourable for any efforts to its sequestration but these should change along with accession of Poland to European Union. In Poland most of carbon dioxide emission comes from power and power and heat plants which makes such plants the best sites for entrapment of this gas for sequestration by underground storage method. The idea of underground storage of carbon dioxide is presented along with major stages of such process (entrapment, transportation, and storage) and sites usable for such storage. Relevant examples of use of this method in Europe and other parts of the world are given. The experience gathered so far clearly show that successful implementation of this method requires to have both sides, that is CO2 emittents and operators of underground storage reservoirs interested in such operations.
Rocznik
Strony
321--332
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., il.
Twórcy
autor
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków
Bibliografia
 • [1] DUDEK J., FILAR B., DUSZA R., MIZIOLEK M., 2002 — Naturalne przechowalnie. Nafta & Gaz Biznes, 10.
 • [2] EMITOR 2000. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2001.
 • [3] EMITOR 2001. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2002.
 • [4] GARRIGUES B., 2001 — CO2: l'option du stockage gćologique. Systemes Solaires, 146.
 • [5] GROSS-BONNIVARD R., JAUD P., 2002 — Captage/stockage du CO2 produit par les centrales au charbon. EDF R&D (materiały niepubl.).
 • [6] HERZOG H., 2000 — The Economics of CO2 Separation and capture. Technology, Vol. 7, supplement I.
 • [7] HERZOG H., ELIASSON B., KAARSTAD 0., 2000 — Wyłapywanie gazów cieplarnianych. Świat Nauki, maj 2000.
 • [8] HOLLOWAY S., 2002 — Underground sequestration of carbon dioxide — a viable greenhouse gas migration option. [In:] Proceedings of the 5th Int. Symp. On CO2 Fixation and the Efficient Utilization of Energy (C&E 2002). March 4-6, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.
 • [9] KARNKOWSKI P., 1999 — Oil and gas deposits in Poland. Geosynoptics Society „GEOS", Cracow.
 • [10] KONIECZYŃSKI J., 1993 — Oczyszczanie gazów odlotowych. Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice.
 • [11] KOZŁOWSKI Z., 2001 — Krajowe paliwa stale uzasadnioną alternatywą pokrycia potrzeb wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Mat. Kont'. „Paliwa i energia dziś i jutro —2001" Kraków 12-13 czerwca 2001. Wyd. IGSMiE, Kraków.
 • [12] LUBAŚ J., STOPA J., 1997 — Utylizacja toksycznych gazów kwaśnych metodą reinjekcji do zawodnionych stref złóż gazu ziemnego. Kwartalnik AGH Górnictwo, 21/1.
 • [13] MARZEC A., 2001 — Nadmierna emisja dwutlenku węgla inne oblicze globalizacji. Nafta—Gaz, 5.
 • [14] MARZEC A., 2003 — Emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Klimatyczne i społeczne konsekwencje. Nafta—Gaz, 4.
 • [15] NEY R., 2001 — Dylematy polskiej polityki energetycznej na początku XXI wieku. Mat. Kont. „Paliwa i energia dziś i jutro —2001" Kraków 12-13 czerwca 2001 —Wyd. IGSMiE, Kraków.
 • [16] NEY R., 2001 — Problem regionalizacji polityki energetycznej (zarys problemu). Mat. XV Konf. z cyklu: Zagadnienia Surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030. Zakopane 14-17 października 2001 r.
 • [17] NEV R., 2002 — Energia odnawialna-moda czy konieczność. Mat. XV Kont'. z cyklu: Zagadnienia Surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski. Zakopane 6-9 października 2002 r.
 • [18] NODZYŃSKI R., 2001 — Kierunki i problemy polityki energetycznej Polski w pierwszej połowie XXI wieku. Mat. XV Konf. z cyklu: Zagadnienia Surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030. Zakopane 14-17 października 2001 r.
 • [19] Ochrona środowiska 2002. GUS Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
 • [20] Prawo ochrony środowiska (Dz.U. RP nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r.).
 • [21] RAKOWSKI J., 2003 — Czy energetyka będzie w stanie ograniczać emisję CO2? Gospodarka Paliwami i Energią, 7.
 • [22] REINISCH R., 2000 — Wybrane, istotne aspekty podziemnych magazynów gazu (U progu XXI wieku). Wyd. PLJ Warszawa.
 • [23] RUBCZYŃSKI A., JAMIOLKOWSKI W., 2002 — Problem ograniczenia emisji SO2 w elektrociepłowniach zawodowych na przykładzie EC Siekierki. Mat. XV Konf. z cyklu: Zagadnienia Surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski. Zakopane 6-9 października 2002 r.
 • [24] STOPA J., BLICHARSKI J., 2000 — Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zatłaczania gazów kwaśnych do horyzontów złożowych. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Pt: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie i eksploatacji otworowej i gazownictwie". Kraków 2000, t. II.
 • [25] STOPA J., RYCHLICKI S., SOLECKI T., 2000 — Komputerowa symulacja zatłaczania odpadów płynnych i kwaśnych gazów do złoża Borzęcin. WWNiG AGH, Kraków.
 • [26] TARKOWSKI R., ULIASZ-MISIAK B., 2002 — Możliwości podziemnego składowania CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych). Przegląd Górniczy nr 12.
 • [27] TARKOWSKI R., ULIASZ-MISIAK B., 2003 — Emisja dwutlenku węgla w Polsce w aspekcie podziemnego magazynowania. Gosp. Sur. Min., 19, 2.
 • [28] TARKOWSKI R., ULIASZ-MISIAK B., 2003 — Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla. Przegląd Geol. nr 5.
 • [29] TORP T.A., GALE J., 2002 — Demonstrating storage of CO2 in geological reservoirs: the Sleipner and SACS Projects. [In:] Proceedings of the 6th International Conference on Greenhouse Control Technologies. Kyoto International Conference Hall, Japan, October Pt (Tue) — 4th (Fri), 2002.
 • [30] ULIASZ-MISIAK B., 2003 — Instrumenty ekonomiczne stosowane w celu ograniczania emisji CO2 w Europie i Polsce. Polityka Energetyczna. Pol. Energet. t. 8, z. spec.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0006-0022
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.