PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie redukcji emisji i skutki dla sektora paliwowo - energetycznego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
International agreements on emissions reduction - impact on Polish energy sector
Konferencja
Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ochrona środowiska jest dzisiaj podstawowym ograniczeniem kierunków rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Poza regulacjami krajowymi, znaczenia nabierają umowy międzynarodowe, zanieczyszczenia przenoszone są w skali kontynentów a nawet globalnie. Polska jako kraj o znaczącym poziomie emisji, brała udział w przygotowaniu i podpisała wiele umów zobowiązujących do obniżenia emisji. Skutki przyjęcia takich zobowiązań poprze ratyfikację umów mogą być znaczące dla sektora i całej gospodarki. W artykule omówiono najważniejsze umowy odnoszące się do sektora paliwowo-energetycznego, narzucone limity oraz oszacowane skutki ich wdrożenia. Te ostatnie są jedna z determinant decyzji o ratyfikacji umowy a ponieważ, skutki niektórych są znaczące istnieją przeciwwskazania do ich ratyfikacji.
EN
Environment protection is now a major determinant of fuels and energy sectors development. Apart form domestic regulations, because of transboundary or even global character of pollution, international agreements play a crucial role. Poland participated in many agreements, and as an accession country is obliged to accept EU regulations. The paper refers to most relevant international environment protection agreements, related to fuels and energy sectors. The emissions limits imposed by these regulations are analysed against costs of comply. These costs, which would lead to substantial increase of electricity production costs and deterioration of the economy competitiveness, are the only obstacle for ratifying the agreements and fulfilling obligations.
Rocznik
Strony
107--133
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii
Bibliografia
 • [1] Air pollution control costs for coal-fired power stations, 1995, IEA Coal Research, London.
 • [2] Air pollution control for coal-fired power stations in Eastern Europe, 1996, IEA Coal Research, London.
 • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. PSE Fakty i Dokumenty, Nr II, czerwiec 2002.
 • [4] Energoprojekt-Warszawa S.A., Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, 2002 — Raport podstawowy. Ocena technicznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw. Synteza. Warszawa, czerwiec 2002 r.
 • [5] GAJDA A., BARC W., 1999 — Problemy związane z dostosowaniem energetyki krajowej do wymogów ekologicznych Unii Europejskiej, Biuletyn Miesięczny, 11 (101) listopad 1999.
 • [6] GAJDA A., BARC W., JAWORSKI W., 2002 — Energetyka polska na tle energetyki europejskiej — dokonania w ochronie powietrza. Biuletyn Miesięczny, str. 2-10, 12 (138) grudzień 2002.
 • [7] GAJDA A., BARC W., JAWORSKI W., 2003 — Energetyka polska — konsekwencje negocjacji z UE dotyczących dyrektywy 2001/80/WE. Biuletyn Miesięczny, str. 20-27, 4 (142) kwiecień 2003.
 • [8] JANKOWSKI B., 1997 — Modelowanie rozwoju systemu energetycznego z uwzględnieniem wymagań stabilizacji redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa.
 • [9] JANKOWSKI B., 1998 — Środowiskowe determinanty długoterminowego rozwoju energetyki krajowej. XII Konf. z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Węgiel a pozostałe nośniki energii w perspektywicznym rozwoju krajowej energetyki. Zakopane, 18-21.10.1998 r.
 • [10] JANKOWSKI B., NIEMYSKI M., SENCZEK S., TATAREWICZ I., UMER A., 2002, Ocena kosztów, efektów i możliwości spełniania wymagań Protokołu w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonu w warstwie przyziemnej (Protokół z Giiteborgu) w układzie przestrzennym, Energ-Sys, Warszawa.
 • [11] JANKOWSKI B., NIEMYSKI M., UMER A., CHYRCZAKOWSKI S., SENCZEK S., 1997 — Polska. Dostosowanie do standardów emisji zanieczyszczeń powietrza Unii Europejskiej. Koszty alternatywnych strategii redukcji emisji siarkowych, Warszawa, grudzień 1997.
 • [12] JAWORSKI W, GAJDA A., 2002 — Polityka i prawo ekologiczne wymuszają zmiany w sektorze energii. XVI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski. Zakopane, 6-9 października 2002 r.
 • [13] KEETH R., IRELAND P., RADCLIFFE P., 1991 — Economic evaluation of 28 FGD processes. [In:] Proceedings of the 1991 SO2 control symposium, Washington DC.
 • [14] Konstytucja RP z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Rozdział HI — Źródła prawa, Art.89).
 • [15] NIESYTO G., 2000 — Ochrona środowiska w procesie integracji z Unią Europejską z perspektywy rządu polskiego. Kont'. szkoleniowa pt. „Prawo ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską", Wrocław 27 października 2000 r.
 • [16] Opracowanie zbiorcze: Departament Współpracy z Zagranicą, „Przegląd realizacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowych oraz Umów i Porozumień Wielostronnych i Dwustronnych w zakresie ochrony środowiska", Materiał dla Sejmowej Komisji Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, kwiecień 2002.
 • [17] Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2002 r. — http:/ www.mos.gov.pl
 • [18] Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002 r. — http:/ www.mos.gov.pl
 • [19] Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 79, poz. 891).
 • [20] STRATOS TAVOULAREAS E., CHARPENTIER J.P., 1995 — Clean Coal Technology for Developing Countries, Work Bank Technical Paper No. 286.
 • [21] ŚCIAŻKO M., 1999 — Struktura podaży i własności węgla kamiennego dla energetyki. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 15, z. 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • [22] Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 39, poz. 443).
 • [23] WAKSMANSKA M., 2003 — Górnictwo w świetle wspólnotowych aktów prawnych ochrony środowiska. Wiadomości Górnicze 6/2003, s. 267-276.
 • [24] Wyniki negocjacji akcesyjnych o członkostwo Polski w Unii Europejskiej w obszarze „środowisko" 18.04.2003 — http:/ www.mos.gov.pl
 • [25] www.mos.gov.pl/stanowisko/wprowl.html
 • [26] http://www.grida.no/climate/vita1/02.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0006-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.