Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0061-0013

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

NetLine Group - model tworzenia i rozwoju współpracy między nauką i biznesem

Autorzy Jurczyk-Bunkowska, M.  Jungowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN NetLine Group - model of forming and developing the science and business collaboration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje opracowany przez firmę NetLine Group model współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego celem jest systematyczne, podzielone na etapy, tworzenie i rozwijanie wspólnych działań prowadzących do korzystnej dla stron wymiany wiedzy. Proponowane podejście ma na celu budowę zaufania między organizacjami. Uznano to za kluczowy czynnik sukcesu współpracy. W określonych dla modelu założeniach podkreśla się wagę oraz znaczenie wspólnego ustalenia i akceptacji celów współpracy każdej ze stron. Zostały one określone dla każdego z etapów modelu. Takie podejście wskazano jako warunek długotrwałych i partnerskich relacji między nauka a biznesem.
EN The paper presents the model of cooperation between science and business developed by the NetLine Group. Its aim constitutes a systematic, divided into stages, creation and development of mutual activities leading to knowledge exchanges beneficial for both sides. The proposed approach has to build up a confidence between organisations. It was considered the key factor of the collaboration success. In the model assumptions the importance and meaning of establishing and accepting the common cooperation purposes are emphasised. They are being determined for each stage of the model. Such approach constitutes the necessary condition of a long-term partnership between science and business.
Słowa kluczowe
PL NetLine Group   biznes   nauka  
EN NetLine Group   business   science  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2012
Tom Vol. 62, nr 3-4
Strony 140--143
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Jurczyk-Bunkowska, M.
autor Jungowski, K.
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
1. European Innovation Scoreboard 2009, European Commission Enterprice and Industry, European Union, 2010
2. KLINCEWICZ K.: Polska Innowacyjność: Analiza biblio metryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa, 2008
3. MATUSIAK K., STAWASZ E., JEWTUCHOWICZ A.: Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2001
4. Raport: Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, listopad, 2006
5. SANTAREK K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa, 2008
6. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku - dokument ramowy opracowany przez Departament Strategii i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllcry/20/48/2048/20070629 Strategia_Rozwoju_Nauki-_w_Polsce_do_2015.pdf, [14.11.2010]
7. www.netline.pl, [20.11.2010]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0061-0013
Identyfikatory