Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0047

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce w świetle planu dostępu do zasobów oraz prognoz zapotrzebowania na węgiel

Autorzy Grudziński, Z. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN Sufficiency of hard coal reserves in Poland in the light of the plan for accessing coal reserves and coal demand forecasts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzących w bazie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. Żywotność kopalń, przedstawiona w „Planie dostępu do zasobów…”, obliczona została na podstawie wydobycia poszczególnych kopalń i wielkości zasobów operatywnych stopnia I (dla zasobów teoretycznie możliwych do wydobycia bez uwzględniania czynnika ekonomicznego) i II (dla zasobów łatwo dostępnych). Wartykule zestawiono ją z dwoma prognozami zapotrzebowania na węgiel kamienny. Z zaprezentowanych porównań wynika, że deficyt węgla w Polsce może pojawić się już od połowy lat dwudziestych tego stulecia, kiedy dostępne zasoby w istniejących czynnych kopalniach będą się wyczerpywać.
EN Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and its mineable reserves (of so-called 1st degree—i.e. reserves theoretically possible to mine if economic factor is not taken into account, and of 2nd degree—i.e. easily accessible reserves). These ratios were compared in the paper with two forecast of hard coal demand. Following from the comparison, the deficit of coal can emerge in Poland as early as since the mid twentieth of this century, when accessible reserves in operational mines will start depleting
Słowa kluczowe
PL zasoby węgla   żywotność kopalń   wystarczalność zasobów  
EN coal reserves   reserves-to-production ratio   reserves sufficiency  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2005
Tom T. 8, z. 2
Strony 41--53
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Grudziński, Z.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
Bibliografia
DARSKI J., MERTAS J., SZOSTAK R., 2004 — Dostępność złóż węgla kamiennego w aspekcie niektórych uwarunkowań. Gos. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 117—128
KICKI J., 2004 — Wystarczalność surowców mineralnych — wystarczalność zasobów złóż — historia i aktualia. Gos. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 45—60.
KICKI J., SOBCZYK E.J., 2004 — Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w kopalniach GZW. Gos. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 101—116.
SOBCZYK E.J., 2000 — Wpływ zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami złóż węgla kamiennego w Górnosląskim Zagłębiu Węglowym. Studia Rozprawy Monografie nr 78, 134 ss.
Polska energetyka do roku 2030 — zarys zintegrowanej polityki odpowiadającej potrzebom środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Energetyka, zeszyt tematyczny nr 4, wrzesień 2004 r.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Wydania z lat 1999—2004. Wyd. PIG, Warszawa.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku — założenia. Materiał opracowany w MGiP we współpracy ARE SA oraz zespołem ekspertów pod kierunkiem prof. Jana Popczyka, Katowice, 2 grudnia 2004 r.
Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz Plan zamknięcia kopalń w latach 2004—2007 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 07 września 2004). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 7 września 2004.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz Strategia na lata 2007—2010 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2004 r.). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 kwietnia 2004 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0047
Identyfikatory