Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0005

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Paliwa z opadów stosowane w przemyśle cementowym

Autorzy Uliasz-Bocheńczyk, A.  Mokrzycki, E. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN Alternative fuels applied in the cement industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Paliwa alternatywne są otrzymywane z odpadów stałych lub ciekłych bądź z mieszanin frakcji organicznych tych odpadów. Paliwa alternatywne nazywane są również paliwami zastępczymi lub wtórnymi. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dotyczące procesów produkcji cementu (wysoka temperatura spalania, duża powierzchnia paleniska, środowisko alkaliczne), w światowym przemyśle cementowym stosowane są paliwa alternatywne, które noszą różne nazwy handlowe i charakteryzują się różnorodnym składem ilościowym i jakościowym wybranych frakcji organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych. W artykule przedstawiono charakterystykę energetyczną odpadów komunalnych i przemysłowych. Omówiono podział paliw alternatywnych stosowanych przez przemysł cementowy oraz dokonano charakterystyki jakościowej i energetycznej poszczególnych paliw otrzymanych z odpadów bądź z mieszanin frakcji organicznych tych odpadów. Wykorzystanie paliw z odpadów przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne zarówno przemysłowi cementowemu, jak i społeczeństwu.
EN Alternative fuels are made from solid or liquid wastes or from organic fractions of these wastes. Alternative fuels are called secondary or substitute fuels. For the sake of technological conditions of cement productions (the high incineration temperature, the large area of the furnace, the alkaline environment inside the kiln), in the world-wide cement industry the alternative fuels from wastes are used. These fuels have commercial names and are characterized by various qualitative and quantitative composition of selected organic fractions of municipal and industrial wastes. The calories from combustion of municipal and industrial wastes are presented in this article. Alternative fuels using by cement industry division are discussed. Characteristic of qualitative and energy value fuels made from particular wastes or mixtures of organic fractions these wastes are presented. The use of alternative fuels in the cement industry brings economic and ecological benefits both for cement industry and for society.
Słowa kluczowe
PL paliwa alternatywne   odpady komunalne   odpady przemysłowe   piec obrotowy   przemysł cementowy  
EN alternative fuel   municipal wastes   industrial wastes   rotary kiln   cement industry  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2004
Tom T. 7, z. 1
Strony 177--201
Opis fizyczny bibliogr. 50 poz.
Twórcy
autor Uliasz-Bocheńczyk, A.
autor Mokrzycki, E.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0005
Identyfikatory