Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0016-0014

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Streszczenia wybranych referatów wygłoszonych na Zgromadzeniu Niemieckich Odlewników, Berlin 2002

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Summaries of the chosen papers delivered during the meeting of the German Foundrymen, Berlin 2002
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono w znacznym skrócie kilkanaście wybranych referatów spośród wygłoszonych w czasie Zgromadzenia Niemieckich Odlewników w dniach 20.-21. czerwca 2002 r. w Berlinie. Perspektywy nowoczesnego odlewnictwa otwierają ten cykl referatów szczególnie istotny w aktualnej sytuacji gospodarczej Niemiec. Wiążą się z tym zagadnienia organizacyjne i prawne, a także zwiększanie stopnia automatyzacji produkcji, mające dominujące znaczenie na osiąganie sukcesu w odlewniach. Komputeryzacja w odlewnictwie ma szczególne znaczenie przy wspomaganiu prac projektowych i optymalizacyjnych. Znaczny udział referatów traktujących o nowoczesnych technologiach w odlewnictwie wyraźnie wskazuje na potrzebę poszukiwania innowacyjnych rozwiązań we współczesnym odlewnictwie.
EN Some chosen papers from among those delivered during the meeting of the German Foundrymen in Berlin on 20th-21st June 2002 have been presented in brief. The prospects of the modern foundry practice open the cycle of the papers specially important in the current economic situation of Germany. It is connected with organisational and legal problems as well as with the increased degree of the automation in production which is of particular importance for achieving success in foundries. The use of computers in foundry industry is specially important in the design and optimisation works. A considerable amount of the papers dealing with modem technologies in foundry practice clearly indicate the need of looking for innovative solutions in modern foundry industry.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo  
EN foundry practice  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2002
Tom Vol. 52, nr 9-10
Strony 336--340
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0016-0014
Identyfikatory