Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0031-0004

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Związki fosforoorganiczne jako wielofunkcyjne inhibitory do stabilizacji wody w układach przemysłowych

Autorzy Drela, I.  Falewicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Organophosphate compounds used as multifuncional inhibitors for circulating water systems
Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna "Antykorozja : systemy-materiały-powłoki" (14 ; 15-17.03.2006 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono metody stabilizacji wody dla celów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metod chemicznych, opartych na związkach fosforoorganicznych oraz wpływ tych związków na proces zarodkowania i wytrącania się osadów w układach wody chłodzącej i grzewczej. Opisano metodę badania skuteczności inhibitowania procesu wytrącania osadów w przypadku modyfikacji środowiska wodnego dodatkami organicznymi. Przedstawiono wyniki badań zdolności inhibitowania procesu wytrącania węglanu wapniowego z roztworów wodnych za pomocą wybranych związków fosforoorganicznych o zróżnicowanej budowie.
EN The methods for the stabilization of water for industrial applications with special emphasis on the chemical methods based on organophosphate compounds and the influence of these compounds on the nucleation and precipitation processes of deposit forming in cooling and heating waters have been discussed. A new method for testing the inhibition efficiency of the deposition process, when organic compounds are added to the water, has been described. Research showing the inhibition capabilities of selected organophosphate compounds with different structures on the precipitation of calcium carbonate from water solutions has been presented.
Słowa kluczowe
PL woda chłodząca   woda grzewcza   wytrącanie osadu   pomiar przewodnictwa   przesycenie roztworu   związki fosforowe  
EN cooling water   heating water   deposit precipitation   solution supersaturation   conductivity measurement   phosphonic compounds  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2006
Tom nr 4
Strony 108--111
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Drela, I.
autor Falewicz, P.
Bibliografia
1. Sastri V.S.: Corrosion Inhibitors - Principles and Applications, J. Willey and Sons, Chichester 1998, s.755.
2. Bond B.: Early attention to water quality can save developer time, money, Congeneration, 1990, 7, s. 32-33.
3. Falewicz P.: Kompleksowa ochrona układów wodnych inhibitorami opartymi na związkach fosfonowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, s.14.
4. Limpert G.J., Raber J.L.: Tests of nonchemical scale control devices in a oncethrough systems, Mater. Perform. 1985, 24, nr 10, s. 10.
5. de Jong E.J.: Zarodkowanie - przegląd, Przem. Chem. 1979, 58, s. 174.
6. Drela I., Falewicz P., Kuczkowska S.: Stabilizacja wody przemysłowej za pomocą związków fosfonowych, Mater. IV Ogólnopolskiego Symp. Nauk. - Techn., Poraj, 26-28 listop. 1997, s.202.
7. Falewicz P., Kuczkowska S.: Stabilizacja wody za pomocą związków organicznych, Prace Naukowe ITNiNM PWr., 1994, nr 41, s. 26-37.
8. Drela I., Falewicz P., Kuczkowska S.: New rapid test for evaluation of scale inhibitors, Wat. Res., 1998, 32, nr 10, s. 3188-3191.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0031-0004
Identyfikatory