Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0025-0001

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Strategia walki z korozją - redukcja zanieczyszczenia środowiska

Autorzy Kobus, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Strategy of corrosion prevention - reduction of environmental pollution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zapobieganie zniszczeniom korozyjnym to szersze pojęcie niż ochrona przed korozją czy inżynieria korozyjna bowiem uwzględnia cały zespół czynników działających w celu zmniejszenia szkód korozyjnych a więc zarówno redukcję natężenia czynników korozyjnych np. zanieczyszczenia atmosfery ale również stosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych czy trwalszych materiałów. Artykuł prezentuje działania międzynarodowe jak i krajowe nad zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza oraz skutki tych działań prowadzone w ramach Konwencji w Sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości, projektach badawczych w 5. PR UE oraz projektach pod auspicjami ISO. Wynikiem tych działań jest spadek zanieczyszczenia powietrza w Europie Zachodniej średnio o ponad 50% w latach 1990-2002 jak również w Polsce w sposób zróżnicowany (10-100%) w zależności od regionu.
EN Preventing damage caused by corrosion is a much broader topic than that of corrosion protection or corrosion engineering as it embraces a whole group of factors involved in the reduction of corrosion damage which comprise both the reduction of the intensity of corrosion agents such as air pollution, and the application of corrosion protection systems or more durable materials. The article presents national and international actions aimed at reducing air pollution, as well as the results of these actions as set in the framework of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, international research projects in the 5th EU Framework Programme and those under ISO auspices. This activity saw a decrease of air pollution in Western Europe of over 50% in the years 1990-2002 and 10-100% in Poland depending on the region.
Słowa kluczowe
PL korozja atmosferyczna   zanieczyszczenie powietrza   redukcja   monitoring  
EN atmospheric corrosion   monitoring   air pollution   decrease  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2005
Tom nr 7
Strony 252--256
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il.
Twórcy
autor Kobus, J.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Bibliografia
1. Jagusiewicz A., Kacprzyk W., Rymwid-Mickiewicz K.: 25 lat implementacji Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2004.
2. Clearing the Air, UN Economic Commision for Europe, New York and Geneve, 2004.
3. Knotkova D., Kreislova K., Boschek R: Report UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Materials, including Historie and Cultural Monuments (UN ECE ICP Materials), Praha, (1995).
4. Tidblat J., Kucera V., Mikhailoy A.A.: Statistical analysis of 8 year materials exposure and acceptable deterioration and pollution level, Report No 30 UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Materials, including Historie and Cultural Monuments (UN ECE ICP Materials), Stockholm 1998.
5. Knotkova D., Kreislova K., Kvapil J., Holubova G.: Report No. 35 UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Materials, including Historie and Cultural Monuments (UN ECE ICP Materials), Praha, (2001).
6. Leuenberger A., Faller M., Zobeli M.: Report No 36 UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Materials, including Historie and Cultural Monuments (UN ECE ICP Materials), Diibendorf (2001).
7. Singer B., Woznik E., Kratschmer A., Doktor A.: Report No 37, UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Materials, including Historie and Cultural Monuments (UN ECE ICP Materials), Monachium (2001).
8. Kucera V„ Hennksen J., Knotkowa D., Sjostrom Ch.: Model for calculations of corrosion. cost caused by air pollution and its application in three cites, Proceedings 10th European Corrosion Congress, Barcelona (1993)
9. Fudała J.: Zintegrowane modelowanie strategii redukcji zanieczyszczenia powietrza na obszarze Europy w projekcie „Merlin", Materiały Konferencji międzynarodowej „Modern methods of corrosion monitoring for estimation of substantial losses and costs", Jurata, 2003.
10. Tidblad J., Michailoy A.A., Kucera V.: Development of dose-response functions for the revision of ISO 9223 and comparison of calculated and experimental data, documents of ISO/TC 156-N384, 2001.
11. Review and Assessment of Air Pollution Effects and Their Recorded Trends, Report of the Working Group of Effects of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, 2004.
12. Kobus J., Mili W., Schlania A.: Prezentacja oddziaływań atmosferycznych na wybrane obiekty na terenie Polski, Materiały Konferencji międzynarodowej „Modern methods of corrosion monitoring for estimation of substantial losses and costs", Jurata, 2003.
13. KnotkowaD., Sohor V., Kreislova K.: Model evaluation of stock at risk for typical districts of the City of Prague and Ostrava, Proceedings of the UN ECE Workshop on Mapping Air Pollution Effects on Materials including Stock at Risk, Stockholm (2000).
14. Watkiss P., Holland M.: Economic assessment of materials damage by air pollution, Proceedings of the UN ECE Workshop on Economic evaluation of Air Pollution Abatement and Damage to Materials, Stockholm, 121 (1996).
15. Lipfert F.W.: Estimating the effects of air pollution on buildings and structures: the US experience sińce 1985 and some lessons for the future, Proceedings o the UN ECE Workshop on Economic evaluation of Air Pollution Abatement and Damage to Materials, Stockholm, 217(1996).
16. Henriksen J.F.: Environmental impact and risk assessment for outdoor materials, Materiały Konferencji międzynarodowej „Modern methods of corrosion monitoring for estimation of substantial losses and costs", Jurata, 2003.
17. ApSimon H.M., Cowell D.: Butlin, J. Medhurst; Economic Evaluation of Air Pollution Damage to Materials, Proceedings of the UN ECE Workshop of Air Pollution Abatement and Damage to Buildings including Cultural Heritage, Stockholm, 211 (1996).
18. Knotkova D.: Economic Evaluation of Air Pollution Damage to Materials, Proceedings of the UN ECE Workshop of Air Pollution Abatement and Damage to Buildings including Cultural Heritage, Stockholm, 1996, 82.
19. Henriksen J.: Report No. 50 UN/ECE ICP Materials, Environment data, NILU, 2004.
20. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1996-1997. Praca zbiorowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1998.
21. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1998-1999. Praca zbiorowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
22. Raport PBZ Nr 013-12 „Badania nad opracowaniem systemu walki z korozją w Polsce na tle tendencji światowych", Warszawa, 2000 (niepublikowany).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0025-0001
Identyfikatory