Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0012-0008

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Poszukiwanie nowych mieszanek inhibitorów migrujących

Autorzy Klakočar-Ciepacz, M.  Falewicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The investigation of new composition of migration inhibitors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania nowych migrujących inhibitorów w żelbecie. Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony inhibitorowej związku dimetylenoetanoloaminy (DMĘ) i mieszaniny KCR w roztworach modelujących: ciecz porową nieskarbonatyzowaną i nieskażoną jonami Cr o pH=13L, oraz w dwóch rodzajach roztworów modelujących ciecz porową skarbonatyzowaną i skażoną jonami CT o pH=8$7. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że skutecznym inhibitorem może okazać się mieszanina KCR (mieszanina dimetylenoetanoloaminy i preparatu penetrującego).
EN This work presents results of investigation of new composition of migration inhibitors in reinforced concrete. It presents corrosion protection properties of dimethylethanolamin (DME) and mixture KCR in simulated concrete pore water solutions: uncarbonated, and without Cl~, pH=13,5 and two sorts of carbonated with Cl~ one, pH about 9,00. It appears that mixture KCR inhibits steel corrosion in all sorts of simulated pore water solutions.
Słowa kluczowe
PL inhibitor   korozja stali   stal zbrojeniowa   ochrona przed korozją  
EN inhibitor   steel corrosion   concrete steel   corrosion protection  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2003
Tom nr 3
Strony 68--71
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., il. wykr.
Twórcy
autor Klakočar-Ciepacz, M.
autor Falewicz, P.
  • Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów mineralnych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Bibliografia
1. ANDRADE C,. MARIBONA I. R., FELIU S., GONZALEZ J.A., FELIU Jr.S., The Effect of Makrocells Between Active and Passive Areas of Steel Reinforcements. Corr. Science, 33, 2, 1992, pp. 237-249
2. ANOSCHENKO I.P., TULENEV E. V., Corrosion Inhibitor of Steel in Concrete, Proceedings of the 8th Symposium on Corrosion Inhibitor of Steel in Concrete, Proceedings of the 8th Symposium on Corrosion Inhibitors, Ann. Univ. Ferrara, N.S., Sez. V., Suppl. N. 10, 1995, pp. 671-673
3. BERTOLINI L., BOLZONI F., PASTORE T., PEDEFERII P., Behavior of Stainless Steel in Simulated Concrete Pore Solutions, Br. Corr. J., Vol. 31, No. 3, 1996, pp. 218-222
4. ELSENER B., MOLINA M., BOHNI H., The electrochemical removal of chlorides from reinforced concrete. Corrosion Science, Vol. 35, 5-8, 1993,pp. 1563-1570.
5. FALEWICZ P., KLAKOCAR-CIEPACZ M., KUBICKI J., KUCZKOWSKA S., ZYBURA A., Modelowanie i eksperymentalna weryfikacja modelu makroogniwa korozyjnego w żelbecie. Mat. Ogólnopolskiego Symp. Nauk.-Techn. "Nowe osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej" 20-22 listopada 1996 Poraj, str. 125-129
6. Guidelines for the Evaluation of Cortec's MCI Admixture and Surface Treatment Products. Guidelin.2.doc. 7 January 1999
7. Japanese Industrial Standard, Corrosion Inhibitor for Reinforcing Steel in Concrete. JIS A 6205-93
8. JUNGWIRTH D., GRÜBL P., WINDISCH A., Elektrochemise Schutzverfaren für bewehrte Bauteile aus baupraktischer Sicht. Beton und Stahlbetonbau 86, H.7, 1991, s. 167-171
9. JUNGWIRTH D., GRÜBL P., WINDISCH A., Elektrochemise Schutzverfaren fur bewehrte Bauteile aus baupraktischer Sicht (fortssetzung aus Heft 7/1991 und Schlus. Beton und Stahlbetonbau 86, H.8, 1991, s. 190-192
10. KLAKOCAR-CIEPACZ M. Badanie inhibitujących własności dimetyloaminoetanolu w modelowej cieczy porowej. Mat. Ogólnopolskiego Symp. Nauk.-Techn. "Nowe osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej" 15-17 listopada 2000, Poraj, str.158-161.
11. PHANASGAONKAR A., CHERRY B., FORSYTH M., Organic Corrosion Inhibitors ; How Do They Inhibit and Can They Really Migrate Through Concrete? CAP'97, Paper 054, Australia, 1997
12. RJAZANOW W. E., JACHWAROW G.I., WOLKOW J.K., Korrozjonno elektrochimičeskoje powiedienije St3 w wodnych rastworach kombikorrmow, Zaščita Metałłow, 1982, nr 2, s. 235-237.
13. SCHRECK W., Schwerpunkte der Korrosion und des Korrosionsschutzes der Ausrüstung in den industrienrassigen Tierproduktionsanlagen, Agratechnik, 1977, Vol. 27(2), s. 78-81.
14. SCHOUTEN J. C., GELLINGS P.J., Quantitative measures of corrosion and prevention: application to corrosion in agriculture. J. Agricult.Eng. Res., 1984, Vol. 36(3) s. 217-231.
15. SHREIR L.L., Korozja metali i stopów, WNT 1966, Warszawa
16. SUZUKI K., OHNO Y., PARAPARNTANATORN S., TAMURA H., Mechanism of Steel Corrosion in Cracked Concrete. Corrosion of Reinforcement in Concrete. C. L. Page, K. W. J. Treadaway, P.B. Bamforth, Published for the Society of Chemical Industry by Elsevier Applied Science, London - New York 1990, pp. 12-28.
17. TOMASZOW N.D., Teoria korozji i ochrony metali, PWN 1962, Warszawa
18. TULLMIN M., MAMMOLITI L., SIHDI R., HANSSON C.M., HOPE B.B., The Passivation of Reinforcing Steel Exposed to Synthetic Solution and the Effect of Calcium - Nitrite Inhibitor, Cement, Concrete and Aggregates, CCAGDP, Vol.17, No. 2, Dec. 1995, pp. 134-144.
19. VALDEZ B., NAVOR R., SAMPEDRO J.A., QUINTERO M., Corrosion of Reinforced Concrete of Rio-Colorado Tijuna Aqueduct, Mat. Perform., 5, 1999, pp.80-82
20. WIECZOREK G., Wpływ chlorków na korozję stali zbrojeniowej w betonie, Seria Monografie, WITB, Warszawa 1993.
21. VNKLJAN P., FURMAN A.: Measuring the Effectiveness of Migrating Corrosion Inhibitors (MCIs) by Electrochemical Techniques."ConChem" International Exhibition and Conferece, Düsseldorf, Germany, December 2-4, 1997
22. VOGELSANG J., Investigation on Corrosion Inhibitors and Chelating Agents in Alkaline Solution using Cyclovoltammetry, Ann. Univ. Ferrara, N.S., Sez. V. Suppl. N. 10, 1995, pp. 589-620
23.VRABECKIJ G.P., Issledowanie korrozji armatury w treščinach železobetona. Beton i železobeton, 11, 1964, str. 507-510.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0012-0008
Identyfikatory