Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0047-0015

Czasopismo

Obróbka Plastyczna Metali

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza wyników symulacji komputerowej procesów kształtowania wyrobów cienkościennych

Autorzy Pawlicki, M.  Drenger, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative analysis of the results of computer simulation of thin-walled product forming processes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy działania algorytmów obliczeniowych programów symulacyjnych. Przedstawiono wyniki symulacji procesów kształtowania obrotowego oraz tłoczenia wytłoczki prostokątnej wykonanej za pomocą programów Pam-Stamp 2G i Autoform i porównano z modelowaniem fizycznym wykonanych wytłoczek. Z wyników badań wynika celowość modelowania komputerowego z wykorzystaniem siatki MES na grubości wytłoczek. Wyniki symulacji pokazują, że program Pam-Stamp pozwala lepiej, niż program Autoform odwzorować proces technologiczny kształtowania wytłoczek prostokątnych. Wykazano dużą przydatność tego programu dla oceny przebiegu tłoczenia.
EN The paper presents the results of the functioning of computational algorithms of simulation programs. The resultsof flow forming and deep drawing of a rectangular drawpiece made by means of Pam-Stamp 2G and Autoform programs have been described and compared to physical modeling of the manufactured drawpieces. The investigation results prove purposefulness of computer modeling with the utilization of FEM grid on the drawpiece thickness. The simulation results show that the Pam-Stamp program allows for better imaging of the technological process of forming rectangular drawpieces than the Autoform program. The program has been proved highly suitable for the assessment of the drawing process.
Słowa kluczowe
PL tłoczenie   zgniatanie obrotowe   symulacja   Pam-Stamp   AutoForm   MES (metoda elementów skończonych)  
EN deep drawing   flow forming   modelling   Pam-Stamp   AutoForm   FEM  
Wydawca Instytut Obróbki Plastycznej
Czasopismo Obróbka Plastyczna Metali
Rocznik 2011
Tom T. 22, nr 1
Strony 57--74
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Pawlicki, M.
autor Drenger, T.
Bibliografia
[1] Klocke F.: Sheet Metal Forming II. Simulation Techniques in Manufacturing. Online: http://www.wzl.rwth-achen.de/en/f786439a4c53fb78c125709f0055702f//v4_sheetmetalforming_ii.pdf, dostęp na dzień 11.10.2010.
[2] Informacje o projekcie „I-Centrum”. Online: http://www.inop.poznan.pl/o-nas/zarzadzanie-procesami-badawczy-mi, dostęp na dzień 11.10.2010.
[3] Pawlicki M.: Testowanie programu Pam-Stamp w zastosowaniu do minimalizacji odpadów technologicznych w tłoczeniu wytłoczek prostokątnych. Praca magisterska 2010 (materiały niepublikowane).
[4] Woźniak H.: Tłoczenie głębokiej stalowej puszki prostokątnej z kołnierzem. Obróbka Plastyczna Metali1999 nr 5 s. 21–26.
[5] Żmudzki A., Śledzińska A., Pietrzyk M., Woźniak H., Plewiński A., Drenger T.: Kontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowych. Obróbka Plastyczna Metali 2005 nr 3 s. 50–62.
[6] Sebastiani G., Brosius A., Ewers R., Kleiner M., Klimmek C.: Numerical investigation on dynamic effects during sheet metal spinning by explicit finite-element-analysis. Journal of Materials Processing Technology 2006 nr 177 s. 401–403.
[7] Mohebbi M.S., Akbarzadeh A.: Experimental study and FEM analysis of redundant strains in flow forming of tubes. Journal of Materials Processing Technology 2010 nr 210 s. 389–395.
[8] Mori K., Ishiguro M., Isomura Y.: Hot shear spinning of cast aluminium alloy parts. Journal of Materials Processing Technology 2009 nr 209 s. 3621–3627.
[9] Budzyński A.: Krótki wstęp do zastosowania Metody Elementów Skończonych (MES) do numerycznych obliczeń inżynierskich. Biuletyn GM View 2006 nr 5 s. 3–4.
[10] Banaś K.: Metoda Elementów Skończonych. Materiały dydaktyczne o MES. Instytut Modelowania Komputerowego Politechniki Krakowskiej. Online: http://riad.usk.pk.edu.pl/~kbanas/mes.ppt, dostęp na dzień 22.09.2010.
[11] Sprawozdanie z projektu rozwojowego nr R15 027 03 - Technologia kształtowania plastycznego części silników lotniczych z nadstopu niklu z zastosowaniem zgniatania obrotowego i wyoblania. Praca niepublikowana.
[12] Sprawozdanie z badań statutowych BT 901.71.000 - Badania innowacyjnych technologii tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów o złożonych kształtach z trudno odkształcalnych i szybko umacniających się materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań. Praca niepublikowana.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0047-0015
Identyfikatory