Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0053-0005

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Wpływ elektrochemicznego nasycania wodorem na strukturę fazy międzymetalicznej Fe-50% at. Al

Autorzy Łosiewicz, B.  Stępień, K.  Popczyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of electrochemical hydrogenation on the structure of the Fe-50 at. % Al intermetallic phase
Konferencja Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni (28.03.2012 ; Kielce, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy badań wpływu wodoru na strukturę uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl rejestrowanego zmianami natężeń linii dyfrakcyjnych na dyfraktogramach. Materiał badań otrzymano metodą metalurgii próżniowej. Zamieszczono zamierzony skład fazy Fe-50% at. Al oraz skład fazy po analizie chemicznej. Stwierdzono, że nasycanie wodorem fazy Fe-50% at. Al powoduje zmianę natężenia linii dyfrakcyjnych, co prawdopodobnie związane jest ze zmniejszeniem stopnia uporządkowania struktury. Próbki po sezonowaniu przez 72 h zachowują efekt nasycenia wodorem. Po zeszlifowaniu 0,2 mm grubości próbki nasycanej wodorem przez 3, 6, 12, 16 i 48 h nie następuje powrót do stanu wyjściowego, co dowodzi, że wodór wnika w głąb materiału. Faza Fe-50 at. % Al nasycana wodorem i przetrzymywana w ciekłym azocie oraz po sezonowaniu przez 508 h zachowują efekt nasycania wodorem.
EN This work deals with investigations of hydrogen effect on the structure of the ordered FeAl intermetallic phase that was registered with intensity changes of diffraction lines in the XRD patterns. Material under investigation was obtained using the vacuum metallurgy method. Both the planned and after chemical analysis composition of the Fe-50 at. %Al phase was presented. It was ascertained that hydrogenation of the Fe-50 at. % Al phase causes the change of diffraction lines what is probabely connected with the decrease of structure degree of order. Samples after seasoning for 72 h retain hydrogenation effect. In case of the sample hydrogenated for 3, 6, 12, 16 and 48 h, after grinding of the thickness 0.2 mm the return to initial state did not occur what proves that hydrogen has penetrated deep into the material. The Fe-50 at. % Al phase hydrogenated and kept in liquid nitrogen as well as after seasoning for 508 h, retain hydrogenation effect.
Słowa kluczowe
PL faza międzymetaliczna   struktura B2   efekt nasycania wodorem  
EN intermetallic phase   B2 structure   hydrogenation effect  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2012
Tom nr 3
Strony 82--85
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor Łosiewicz, B.
autor Stępień, K.
autor Popczyk, M.
Bibliografia
1. Physical Metallurgy and Processing of Intermetallic Compounds, N.S. Stoloff and V.K. Sikka (Eds.), Chapman & Hall, 1996, New York, USA.
2. M. Kupka, K. Stępień, B. Łosiewicz, J. Alloys Compd. 428(1-2) (2009) 371-375.
3. C.T. Liu, J.C.M. Li, Scr. Metall. Mater. 23 (1989) 857-862.
4. R.M.German, Thermical analysis in metallurgy, The Minerals, Metals and Materials Society, Warrendole PA, 1992, pp. 205.
5. M. Paszkowski, K. Stępień, M. Freitag, B. Łosiewicz, Ochrona przed Korozją 3 (2010) 154-158.
6. B. Łosiewicz, M. Freitag, A. Budniok, OCHRONA przed korozją 3 (2010) 141-146.
7. A. Groβ, Hydrogen on metal surfaces: Forever young, Surf. Sci., http://dx.doi.org/10.1016/j. susc.2012.01.005
8. T. Zakroczymski, Wodorowe i korozyjne niszczenie metali, PWN, Warszawa 1979.
9. Z. Wolarek, Praca doktorska: Wnikanie, transport i absorpcja wodoru przez azotowane żelazo, PAN, Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa 2007.
10. M. Śmiałowski, Wodór w stali, WNT, Warszawa 1961.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0053-0005
Identyfikatory