Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0049-0013

Czasopismo

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Ściśliwość nasyconego popiołu lotnego

Autorzy Wasil, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Compressibility of saturated fly ash
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przydatność popiołu lotnego do budowli ziemnych jest oceniana na podstawie jego właściwości geotechnicznych, między innymi ściśliwości. Na ściśliwość ma wpływ nasycenie gruntu wodą, które można określać za pomocą parametru Skemptona B. W pracy przedstawiono wyniki badań nad ściśliwością zagęszczonego popiołu lotnego. Próbki popiołowe zagęszczano przy wilgotnościach wopt š 5%. Próbki badano w komorze konsolidacji hydraulicznej Rowe’a. Nasycenie popiołu lotnego wodą ustalano na podstawie stopnia nasycenia porów wodą Sr oraz parametru Skemptona B.
EN The usefulness of fly ash for earth structure is determined on the basis of its geotechnical properties, inter alia, the compressibility. The compressibility depend on fly ash water-saturation. The results of compressibility, tested on compacted fly ash, are shown in the paper. Fly ash samples were compacted at moisture contents wopt š 5%. Research was carried out in Rowe’s consolidation cell. Saturation of fly ash was established both on the basis of degree of saturation Sr and Skempton’s parameter B.
Słowa kluczowe
PL popiół lotny   komora Rowe’a   ściśliwość  
EN fly ash   compressibility  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom Vol. 2, no. 1
Strony 91--96
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Wasil, M.
Bibliografia
Glazer Z. (1985). Mechanika Gruntów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Gray D. H., Lin Y. K. (1972). Engineering properties of compacted fly ash. Journal of the Soil Mechanics & Foundations Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Vol. 98, 361-380.
Head K. H. (1986). Manual of Soil Laboratory Testing. Vol. 3: Effective Stress Tests. Pentech Press Ltd, London.
Kim B., Perezzi M., Salado R. (2005). Geotechnical properties of fly and bottom ash mixtures for use in highway embankments. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 131, 914-924.
Lipiński M. J., Wdowska M. K. (2004). Kryteria nasączania gruntów prekonsolidowanych metodą ciśnienia wyrównawczego. W: Materiały II Problemowej Konferencji Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”, Białystok-Białowieża 2004, 71-81.
Lipiński M. J., Wdowska M. K. (2010). Saturation criteria for heavy overconsolidated cohesive soils. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation, Vol. 42, 295-302.
Myślińska E. (1998). Laboratoryjne Badania Gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Pisarczyk S. (2001). Gruntoznawstwo Inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Skempton A. W. (1954). The pore-pressure coefficients A and B. Geotechnique, Vol. 4, 143-147.
Shahu J. T., Yudhbir, Kameswara Rao N. S. V. (1999) Effective stress behavior of quasi-saturated compacted cohesive soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 125, 322-329.
Wiłun Z. (1987). Zarys Geotechniki. WKŁ, Warszawa.
Zabielska-Adamska K. (2006). Popiół Lotny jako Materiał do Budowy Warstw Uszczelniających, Politechnika Białostocka, Białystok.
Zawisza E., Zydroń T., Chlipała A. (2006). Badanie ściśliwości wybranych odpadów elektrownianych, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo, nr 28, Białystok, 345-353.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0049-0013
Identyfikatory