Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0038-0010

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Pozycja szkół wyższych w rozwoju lokalnym

Autorzy Kowalewski, T. 
Treść / Zawartość http://pbc.biaman.pl/dlibra
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Masowość kształcenia wyższego jest zjawiskiem społecznym w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie prawie każdy powiat (powiat grodzki), jak i mniejsze miejscowości posiadają swoją szkołę wyższą. Szkoły wyższe pełnią ważną rolę środowiskową. Ich pozycja jest istotnym elementem rozwoju lokalnego. Rozwój szkół wyższych jest ważnym czynnikiem strategii rozwoju lokalnego. Autor artykułu analizuje wpływ pozycji szkół wyższych na rozwój lokalny. Z jego rozważań wynika konieczność wzajemnego sublimowania szkół wyższych i lokalnego rozwoju, co znajduje swój wyraz w regionalnych strategiach innowacji.
EN The large-scale character of higher education is a social phenomenon in Poland since ninety years of last century. At present almost every district as well as small towns has one's college. The high schools are performing the important environmental role. Their status is an essential element of local development. The development of colleges is an important factor of the local development's strategy. The Author analyses the relations of the influence of college's status on local development. It is necessary to suport high schhools and local development. So it will have results in local development`s strategy.
Słowa kluczowe
PL szkoła wyższa   rozwój regionalny  
EN high school   local development  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
Rocznik 2008
Tom Z. 11
Strony 127--137
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Kowalewski, T.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
Bibliografia
1. Brol R., Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii praktyce, red. M. Obrębalski, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu” nr 785, Wrocław 1998.
2. Campus czeka. Ogródki działkowe do egzekucji, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.skyscrapercity.com [Data wejścia: 14.04.2008].
3. Góra J., Rząd zwleka z reformą szkół wyższych, „Gazeta Prawna” nr 75(2197), z 16.04.2008.
4. Korab K., Demokracja, samorządność, przedsiębiorczość: kwestie podstawowe, w: Przedsiębiorczość drogą do samorządności, red. E. Ozimek, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Poznań 2002.
5. Krajewski J., Niektóre dylematy niepaństwowej szkoły wyższej na przykładzie MWN w Olecku, w: Szkolnictwo niepaństwowe. Partnerstwo czy konkurencja, red. A. Karpińska, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko 1997.
6. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
7. Oferta edukacyjna, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.pb.edu.pl/pl/Oferta-edukacyjna.html?s=politologia, [Data wejścia: z dnia 14.04.2008].
8. Pamiętne daty [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.wm.olecko.pl/ [Data wejścia: 14.04.2008]
9. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2001.
10. Siemiński J.L, Koncepcje rozwoju lokalnego, CUP, Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 1994.
11. Socjologia, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.roz2.polsl.pl/, [Data wejścia: z dnia 14.04.2008]
12. Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, praca zbiorowa pod red. B. Filipiak, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
14. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
15. Wojtasiewicz A., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne, w: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. W. Maik, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 177, PWN, Warszawa 1997.
16. WSB-NLU [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/ogolnie.html [Data wejścia: 15-03-2008].
17. WSHE wczoraj i dziś, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.wshe.lodz.pl/_wshe_1, [Data wejścia: 15-03-2008].
18. Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2004, CBOS, Warszawa 2004, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.vulcan.edu.pl/badania/badania/cbos/wzrost_aspiracji2004.pdf, [Data wejścia: 14.04.2008].
19. Z historii WSA [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.wsa.edu.pl/2007/ , [Data wejścia: 14.04.2008] .
20. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0038-0010
Identyfikatory