Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0039

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Zagrożenia polskiej elektroenergetyki w strukturze UE

Autorzy Malko, J. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Threads of the polish power sectorin the EU structures
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kierunki działania państw członkowskich w obszarze energetyki. Trwa jeszcze dyskusja nad rozwiązaniami szczegółowymi, ale można już stwierdzić, iż nowe regulacje stwarzają poważne zagrożenia dla gospodarki Polski. Referat przedstawia oceny skutków i sugeruje podjęcie działań, minimalizujących oczekiwane zagrożenia.
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy supplies whilst continuing to pursue the environmental goals. A series measures have been taken to meet with four key challenges: managing demand, diversifying European sources, enhancing the effectiveness of the internal energy market and controlling external supply. On January 23, 2008 European Commission published the so-called environmental package, i.e. complex of drafts of legal regulations by which the political commitment of member countries of the spring summit of European Council in March 2007 should become binding standard. In EU climate change and energy package EC has put forward a fully integrated policy package covering both climate and energy policies: "An Energy Policy for Europe" and "Limiting Global Climate Change to 2oC: The way ahecd for the EU and the World for 2020 and beyond". The published package includes also the draft of revision of the Directive on greenhouse gases emissions allovance trading, draft of the Directive on usage of renevable energy sources and draft of the Directive of capture and storage of CO2 (CCS technology). In view of the present share of renewable sources in the energy consuption in Poland realization of legal obligations will mean the necessity of significant and very costly increase of production of electricity from RES. More serious is problem of carbon sequestration: CCS technologies are at the beginning and are non used in the commercial operations so for. Paper present some assessment of costs related to fulfilling EU regulations and connected threads for the Polish power sector.
Słowa kluczowe
PL sektor elektroenergetyczny   regulacje UE   zagrożenia   szanse  
EN power sector   EU regulations   threads   opportunities  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 299--312
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab.
Twórcy
autor Malko, J.
  • Politechnika Wrocławska, instytut Energoelektryki, Wrocław
Bibliografia
[1] GULLEV L., 2008 - Energy and Environment. Int. Mag. On District Heating and Coolig No 2.
[2] Komisja Wspólnot Europejskich 2006: Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Bruksela, 8.03.2006.
[3] Komisja Wspólnot Europejskich 2007: Pakiet Energetyczny (The Energy Package). Bruksela, 10.01.2007.
[4] Komisja Wspólnot Europejskich 2007: Komunikat Komisji... - Europejska Polityka Energetyczna KOM (2007) 1. Bruksela, 10.01.2007. [5] Rada Europejska:2007: Konkluzje prezydencji, Bruksela, 09.03.2007. [6] European Commission 2007: Taking action - a plan for Common European Energy Policy, ECBrussels 2007.
[7] SKOCZOWSKI Z., 2007 - Instrumenty wspierające rozwój nowoczesnych technologii energetycznych. Mat. Konf. „Zagadnienia surowców energetycznych...", Zakopane.
[8] Commission Staff Working Document SEC: 2007 II 79.
[9] Ministerstwo Gospodarki 2005: Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, 4 stycznia 2005.
[10] FERRERO-WALDNER B., 2008 - Bez jedności Unii zabraknie energii. GW, 14.04.2008.
[11] KASPRZYK S. i in., 2008 - Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce. luty 2008.
[12] TOKARSKI S., 2008 - Koncern 2(86), luty 2008.
[13] POPCZYK J., 2007 - Innowacyjność technologiczna jako podstawa zarządzania bezpieczeństwem...". Mat. Konf. „Energetyka, przemiany, rozwój, wyzwania", Ryn, wrzesień 2007.
[14] ŻMIJEWSKI K., KASSENBERG A., 2008 - Polska polityka energetyczna. Cz. I/Cz. II, Cz. Ill, Nowa Energia nr 1/2/3.
[15] GABRYŚ H.L., 2008 - Dokąd zmierza energetyka? Koncern nr 5 (89), maj 2008.
[16] SWORA M., 2008 - Polski nie stać na pakiet 3x20. Energ. Cieplna i Zawod. 2.
[17] BILKOWSKIE., 2008 - Największy problem - ograniczone limity C02. Energ. Cieplna i Zawod. 2.
[18] ClEPIELA D., DUDA1A R., 2008 - Gospodarka limitowana. Nowy Przemysł, nr 6 (121), maj 2008.
[19] KASPRZYK S., 2008 - Infrastruktura przesyłowa i ruch sieciowy. Mat. Semin. Polit. Wrocł., maj 2008.
[20] POPCZYK J., 2008 - Rynek i innowacyjność - dwa współczesne filary zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Klaster 3x20. Mat. Konf. „Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski..." Kom. Probl. Energ. PAN, Warszawa, 16-17 czerwca.
[21] NOVAKOVA E., 2008 - How the new UE legislation will affect one of the main players in the European energy market. PEI Int. Magaz. Vol. 16, iss. 4. Dyrektyewa 2003/87/WE w sprawie handlu pozwoleniami na emisje gazow cieplarnianych, May 2008.
[22] Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dz. U. UE L 114 z 27.04.2006 r.
[23] Badania Systemowe „EnergSys" Sp. z o.o.2008: Raport 2030 - Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji C02...., Warszawa, czerwiec 2008.
[24] Electric Power Research Institute 2007: Report on Deployment of Advanced Generation and Energy Efficiency Technologies. EPRI, Palo Alto.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0039
Identyfikatory