Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0032-0040

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Biomasa i odpady jako źródło energii. Kraking katalityczny

Autorzy Czarny, G. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN Biomass and waste as energy sources. Catalytic cracking
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (20 ; 08-11.10.2006 ; Zakopane ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w przemyśle cementowym, energetyce zawodowej oraz w ciepłowniach komunalnych należy potraktować z należytą powagą. Ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci jest ogromna. Proces biodegradacji w zależności od odpadu to od kilku lat do kilku stuleci. W obrębie dużych aglomeracji miejskich brakuje terenów na składowiska śmieci. W referacie skrótowo przedstawiono możliwości wykorzystania odpadów.
EN Utilization of industrial and municipal waste in cement production industry, commercial power industry and municipal heat-generating plants should receive special attention. Quantity of waste stored on dumping grounds is enormous. The process of biodegradation (depending on the type of waste) lasts from several years to several centuries. In the area of large urban agglomerations there is a severe lack of land for dumping grounds. The following paper briefly presents waste utilization possibilities.
Słowa kluczowe
PL biomasa   odpady   kraking katalityczny  
EN biomass   waste   catalytic cracking  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2006
Tom T. 9, z. spec.
Strony 487--504
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Czarny, G.
Bibliografia
[1] http://www.biomasa.org/edukacja/biomasa/ z dnia 05.11.2004 r.
[2] KOWALEWICZ A., 2000 — Podstawy procesów spalania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
[3] WIOENIEWSKI S., 1995 — Termodynamika techniczna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa; Stefanowski B.; Staniszewski B. 1951.
[4] WERSZKO D. 1999 — Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej. Wydanie II poprawione, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
[5] ŻYGADłO M., 1999—Gospodarka odpadami komunalnymi. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Skrypt nr 346, Kielce.
[6] GROSSE-DALDRUP H., SCHEUBEL B., 1996 — Alternative fuels and their impact on refractory linings. World Cement No 3, p. 94—98.
[7] PIZANT J., GAUTHIER J.C. 1997a—Burning alternative fuels in rotary kilns. World Cement No 9, p. 64—75.
[8] PIZANT J., GAUTHIER J.C. 1997b — Solutions adapteses a la combustion de fuels alternatifs en fours rotatifs. Ciments Betons Pląters Cahux No 3, p. 179—187.
[9] JENKINS B.G., MATHER S.B., 1997 — Fuelling the demand for alternatives. The Cement Environmental Yearbook, p. 90—97.
[10] Best available techniques for the cement industry. Cembureau. Bruksela 1999.
[11] PAULIN F., 1998—Conveying, dosing and combustion of solid alternative fuels.World Cement No 7, p. 81—84.
[12] GAEBEL R., NACHTWEY W., 2001 — Running out of time. World Cement No 4, p. 59—64. 500
[13] KOZAKIEWICZ J., MIROSŁAW J., SKOWRON H., 2003 — Doświadczenia RAFAKO S.A. w zakresie budowy instalacji spalania odpadów komunalnych—uwarunkowania wdrożeń w Polsce. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”, Opole, s. 107—124.
[14] PIECUCH T.,1998 — Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, Koszalin;
[15] PIECUCH T. i in., 2002 — Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
[16] BECKER J. i in.,1995 — Przegląd termicznych metod utylizacji odpadów. International SymposiumWaste Management and Treatment, Strategies and Methods. Międzyzdroje.
[17] MOKRZYCKI E., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., 2004—Paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego, Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0032-0040
Identyfikatory